Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Craanvogel. We found 9 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 31, 1681 Het jagje de Craanvogel over de Caap uyt het vaderlant voor Amsterdam met 51 man file 2488, folio 397
April 26, 1681 De schepen Zeyst, Craanvogel, Buuren, Opmeer en de sloepen de Snauw, de Zalm, Japara en Nagtegaal na Palembang met den Edele François Tack etc en 115 Nederlands als 167 Inlandse militairen met capitein Joncker file 2489, folio 487
Jan. 25, 1682 De chialoup de Craanvogel den 6 october 1681 ontrent Pipely in een harde storm met volck en al verongeluckt behalven een zwart file 2491, folio 86
July 23, 1683 De jachtjes Craanvogel en Hoop; item de chialoupen Snauw en Salm, met 99 Nederlandsen soldaten over Bantam na de Duysent Eylanden[373], etcetera om de seeschuymers te verdrijven file 2495, folio 745-746
Aug. 12, 1683 De jagtjes Craanvogel, Smith en Snauw; item de chialoup de Salm, etcetera met den capiteyn Joan Struys en lieutenant Benjamin Nievelle en den vaandrig Jan Everhard van der Schuur met 90 blancke en 47 Amboinese soldaten van de 1000 eylanden, etcetera terugge file 2495, folio 802
Aug. 15, 1691 De Balemboangse gesanten met de jagtjens de Nicolaes, Craanvogel, en Snaauw, waren aldaer aengecomen file 2507, folio 378
July 17, 1693 Waarbij nader beright werd gevordert over ’t stranden van ’t jagt de Craanvogel file 2511, folio 609
Jan. 24, 1713 De chialoupen de Vlieger en Craanvogel afgelegt file 2538, folio 42
Sept. 28, 1731 [De losboot Craanvogel van Tanjongpoura met een brief en de nevenstaande lading] file 2565, folio 706-707