Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Cornelia. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 23, 1723 Een brief van de commandeur Westpalm uyt het schip Cornelia vastsittende op de westhoeck van ’t eyland Middelburg file 2555, folio 26
April 8, 1723 Cornelia en Clarabeek na Samarang, Nieuwvliet en Risdam na Tagal mitsgaders Limburg en Susanna na Rembang met drie briefjes; item een brief voor den Sousouhounang file 2555, folio 129
May 12, 1723 Cornelia en Gansenhoeff van Samarang met een brieff file 2555, folio 174
May 12, 1723 Lading van Cornelia file 2555, folio 174
June 15, 1723 De scheepen Appolonia en Cornelia na Japan met het nieuwe opperhoofd Johannes Thedens en verscheyde andere bediendens file 2555, folio 214
Dec. 14, 1723 De scheepen Cornelia en Appollonia uyt Japan met het afgegaane opperhoofd Hendrick Durven en meer andere file 2555, folio 501
Dec. 14, 1723 Item van Cornelia file 2555, folio 502
March 23, 1724 De fluyt Margaretha en de scheepen Coning Carel, Voorburg, Arendsduyn, Agata, Opperdoes, Cornelia, Westhoven en de Haringthuyn over Samarang na Japara en Damak med een briefje file 2556, folio 119
April 26, 1724 Arendsduyn en Cornelia van Samarang met twee brieven file 2556, folio 172
April 26, 1724 Dito van Cornelia file 2556, folio 172
May 22, 1724 De scheepen Sanderhoeff, Cornelia en Opperdoes na Samarang met een brief van deese regering file 2556, folio 219-220
July 31, 1724 Depeche van de scheepen Stadwijk, Doornik, den Adelaar en Cornelia over Ceylon na ’t vaderland met de nevenstaande predicanten, 250 militairen, en brieven aan Ceylon, de Kust etc file 2556, folio 354-355
July 24, 1726 Arrivement van ’t schip ’t Vaderland Getrouw uyt Bengalen en de chialoup Cornelia van Mallabaar file 2560, folio 630
Dec. 18, 1726 Vertrek, retour en rapport van den waterfiscaal wegens de gedaane monstering op ’t retourschip Cornelia file 2560, folio 1038-1039
Aug. 18, 1728 Ontfang van een brief over de Oostendenaars, een dito Amsterdam en 3 Caabse briefjes per den boekhouder van de scheepen Cornelia en Gaasperdam file 2561, folio 440-441
Aug. 18, 1728 Het schip Cornelia uyt het vaderland met 139 coppen file 2561, folio 441-442
July 12, 1730 Den boekhouder van het uytkomende schip Cornelia aan de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2564, folio 566-567
July 16, 1730 Het schip Cornelia uyt het vaderland op de rheede file 2564, folio 569-570
July 24, 1732 De vaderlandse en Caabse papieren van de scheepen de Ketel, Adrichem en Cornelia ontfangen file 2566, folio 504
July 25, 1732 Voorszeide bodem op de rheede met de scheepen Adrichem en Cornelia file 2566, folio 508