Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Crabbendijke. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 9, 1705 De scheepen de Lievde, Ellemeet, Reygersdaal, Vosmaar en Coning Carel vertrekken thans onder het gesag van d’Edelens De Boer en Six voormelt over Persia naar Souratta file 2527, folio 695
Aug. 16, 1708 Een briefje uyt de Straat van de overheden van Coning Carel file 2532, folio 527
Aug. 18, 1708 De Indigoboom uyt de Straat met de papieren aldaar per Coning Carel zoo uyt het vaderland als de Caab aangebragt file 2532, folio 528
Aug. 30, 1708 Coning Carel na Mocha aangelegt file 2532, folio 562
Sept. 30, 1708 De overheden van de scheepen Coning Care, Eykelenburg, Naters bekomen hun afscheyd file 2532, folio 612-613
Sept. 30, 1708 Vertrekken over Ceylon na Mallabaar en Coning Carel van daar na Mocha file 2532, folio 613
Oct. 1, 1708 Versending van de Mattaramse Pangerang Depatty Anum met zijn gevolg na Ceylon per het schip Coning Carel en het jagt Naters in compagnie van ’t jagt Eykelenburg file 2532, folio 620-621
Oct. 1, 1708 Ladinge van ’t schip Coning Carel voor Mocha file 2532, folio 622
Oct. 8, 1708 Brengende een briefje van de overheden van Coning Carel, Eykelenburg en Naters file 2532, folio 633-634
Aug. 7, 1711 Coning Carel in de Straat file 2536, folio 602
Aug. 9, 1711 Papieren uyt het vaderland en van Cabo de Goede Hoop van het schip Coning Carel; item van Ceylon, Persia, en Mocha van het schip Samson uyt de Straat ontfangen file 2536, folio 612
Aug. 12, 1711 Coning Carel uyt het vaderland met 221 coppen daeronder een predicant, Jacobus van Helsdingen file 2536, folio 619-620
March 28, 1715 Lading van Coning Carel file 2542, folio 291-292
March 28, 1715 Brieven van den commandeur Barent Katal op Cochin per Coning Carel ontfangen file 2542, folio 292
July 31, 1715 Coning Carel, Rijxdorff en ’t Huys te Vlotter na Persia file 2542, folio 673-674
May 22, 1716 Lading van Coning Carel file 2543, folio 383
Sept. 25, 1716 Lading van gemelte Coning Carel file 2544, folio 634-635
March 31, 1719 Coning Carel van Cheribon met twee brieven van daar en ses briefjes van Palembang file 2547, folio 194-195
May 31, 1719 Lading van Coning Carel, Arendsduyn en Sleewijk voor Cormandel file 2548, folio 315-316
Sept. 10, 1721 Coning Carel van Amsterdam met 195 coppen tesamen file 2553, folio 598-599