Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Concordia. We found 72 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 26, 1661 De Engelse schepen den Oostindischen Koopman en Concordia naer Engeland file 2461, folio 90
March 21, 1698 Ontfangen uyt de Straat Sunda over Bantam een advys briefje van de overheden van ’t schip Concordia comende uyt het vaderland file 2518, folio 194-195
March 24, 1698 Arrivement van ’t schip Concordia uyt het vaderland voor de camer Delft met den Ed. Rijklof Michail van Goens file 2518, folio 196
March 24, 1698 Ladinge van ’t schip Concordia file 2518, folio 197-198
May 8, 1698 ’t Schip Concordia nae Bantam om peper file 2518, folio 294
May 21, 1698 ’t Schip Concordia met peper en harpuys van Bantham file 2518, folio 308
June 30, 1698 Vertrek van de schepen Concordia, Woggenum, de Vegt en de Handboog nae Japan met den oppercoopman Hendrik Dijkman file 2518, folio 403
July 13, 1698 Verantwoording over ’t gevalle onderwigt op de peperladinge van ’t schip Concordia file 2518, folio 442
Aug. 16, 1699 En Concordia den 13en deser uyt Souratta in de Straet Zunda file 2519, folio 527
Aug. 18, 1699 Den geweldige Wouter de Vries retourneert met de papieren van ’t schip Concordia file 2519, folio 529
Aug. 18, 1699 En waarom men ook niet veel van importantie uyt de aangebragte ladinge van Concordia heeft derven ligten file 2519, folio 530
Aug. 20, 1699 Arrivement te deser rhede het schip Concordia file 2519, folio 533
Aug. 27, 1699 De schepen Concordia, Mijdregt en Voorschoten voor ’t vaderland aangelegt om nevens de reets aangelegde vijf te repatrieeren file 2519, folio 548
Nov. 18, 1701 Advys briefje uyt de Straat Sunda van d’overheden van ’t schip Concordia komende uyt ’t vaderlant file 2521, folio 569
Nov. 20, 1701 Arrivement van ’t schip Concordia uyt het vaderland voor rekening van de camer Zeeland file 2521, folio 577
June 13, 1702 ’t Schip Concordia na Japan aangelegt file 2522, folio 372
June 28, 1702 Bedragende de ladingen der schepen Concordia en Berkenrode alsnu na Japan vertreckende tesamen een somma van f. 384492:4:8: file 2522, folio 448
Jan. 11, 1703 Item van de drye Japansvaerders Concordia, Westhoven en Diemen file 2524, folio 10
May 26, 1703 Den geweldiger Wouter de Vries reverteert uyt de Straat Sunda met de papieren van de Mercurius; item van de scheepen Concordia van Ceylon en de Hartloop uyt Bengale komende file 2524, folio 190-192
May 30, 1703 Arrivement van ’t schip Concordia van Ceylon te deser rheede file 2524, folio 199