Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
April 30, 1676 Advis briefje van het schip Coevorden uyt het vaderlant in de Straat file 2480, folio 126
May 2, 1676 De brieven van het schip Coevorden uyt de Straat aen landt file 2480, folio 133
Sept. 2, 1676 De schepen Asia, Coevorden, Cortgene en Silversteyn naer Suratta en Persia file 2480, folio 309-311
May 12, 1677 De schepen Asia, Silversteyn en Coevorden uyt Suratte over Wingurla, Tanara, Mallabaar en Gale file 2481, folio 193-194
Aug. 21, 1677 De schepen Hendrick Maurits, Coevorden, Silversteyn, Sumatra en Tulpenburgh na Suratte en Persia file 2481, folio 395-396
April 15, 1679 d’Hr. Extra-Ordinair Raet Sybrand Abbema met het schip Coevorden uyt Souratta file 2484, folio 218
Sept. 21, 1679 De schepen Gecroonde Vreede, Tertholen, Opmeer, Blauwen Hulck, Sumatra, Elisabeth, China en Coevorden na Ceylon, Souratta en Persia file 2485, folio 694-695
May 12, 1680 Brieffje van de cruyssers uyt de Straat met Coevorden file 2486, folio 545
Aug. 14, 1680 De schepen Coevorden en Nieuw Middelburgh; item de hoecker de Goutvinck als de chialoupen het Casteel Batavia en Orangieboom van Bantam terugge met onse heeren ambassadeurs Qualter Zeeman en Ocker Ockersz en verdere suite file 2487, folio 1116
June 5, 1681 Het schip Coevorden uyt Souratta over Mallabar en Ceylon file 2489, folio 630
June 22, 1681 De schepen Coevorden voor Amsterdam en Courtgene voor Zeelant aengelegt om over Ceylon te gaen file 2489, folio 771
March 9, 1683 De schepen Nieuw Middelburgh, Coevorden en Roemerswael en de Voorsigtigheyt naar Bantam met de coopman Everhard van den Schuure file 2495, folio 288
Dec. 3, 1683 Item ’t schip Coevorden uyt ’t patria mede voor de Camer Amsterdam over de Caap met 200 coppen file 2495, folio 1125
May 12, 1684 Verclaringe van de bequaamheyt der scheepen Vrijheyt, Courtgeene en Coevorden tot retourschepen die daarop na ’t vaderlant aangelegt zijn file 2496, folio 553
June 29, 1684 Negen stux oorlogsscheepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Courtgeene, ’t Wapen van Zirckzee, Zilversteyn, Odijk en de Zeyst, ’t hoekboot ‘t Woutje en de scheepen Coevorden en Zuyd Beverlant uyt de Straat Sunda terugge hier buyten bij de eylanden geposteert file 2496, folio 778
Aug. 2, 1684 De schepen Princesse Maria, de Vrijheyt en Courtgeene, item Coevorden en Silversteyn na ’t vaderlant aangelegt file 2497, folio 900
Aug. 29, 1684 ’t Schip Zilversteyn voor Amsterdam en Coevorden voor Zeelant aangelegt file 2497, folio 1005-1006
Sept. 13, 1684 ’t Retourschip Coevorden over Mallabaar naar Ceylon en voorts na ’t vaderlant file 2497, folio 1067
Oct. 3, 1689 De Hr. extraordinaris raad en ambassadeur aen den Coninck van Persia Joan van Leene naar boort van ’t schip Coevorden file 2505, folio 718
Oct. 4, 1689 De scheepen Coevorden en ’t Casteel Batavia naer Persia met de Hr. ambassadeur Joan van Leene en den directeur Joannes Keyts file 2505, folio 718