Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Cattendijk. We found 41 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 12, 1701 De schepen Cattendijk en de Belois voor de eerste besendinge naer ’t patria aengelegt file 2521, folio 341
Sept. 20, 1701 Soomede om met het volladen van de schepen de Generale Vreede, Cattendijk, Nigtevegt en Dregterland maer te laten voortvaren file 2521, folio 448
Nov. 25, 1704 Arrivement van ’t schip Cattendijk uyt Japan file 2525, folio 757
July 19, 1707 Aanleg van Dieren na Mallabaar en Cattendijk na Souratta file 2531, folio 516
Sept. 21, 1707 Vertrek der scheepen Cattendijk, de Spiegel, Ilpendam, Wassenaar en Vosmaar na Souratta file 2531, folio 659
Sept. 21, 1707 ’t Afgescheepte in Cattendijk voor Souratta file 2531, folio 660-661
June 20, 1708 Aankomst van de schepen Ilpendam en Cattendijk uyt Souratta over Mallabaar file 2532, folio 373
June 20, 1708 Item van ’t schip Cattendijk van opgemelte plaats file 2532, folio 374-375
Aug. 17, 1708 Cattendijk na Souratta met gemeen en apart schrijvens file 2532, folio 527
April 2, 1709 Briefje van den gesaghebber en raad tot Bantam, nevens een dito van de overheden van ’t schip Cattendijk dat vast was geraakt file 2533, folio 164
April 8, 1709 Een dito van de overheden van ’t verongeluckte schip Cattendijk file 2533, folio 177
April 9, 1709 d’Andromeda na de Straat met provisiën voor de aldaar zijnde schepenen, etc. bij ’t verongeluckte schip Cattendijk file 2533, folio 178
April 10, 1709 De Coffyboom uyt de Straat met de papieren per ’t schip Cattendijk aldaar verongeluckt en gepreserveert file 2533, folio 178-179
April 10, 1709 De patchialllang de Coffyboom na de Straat met een briefje aan schipper Joost de Vries en de verdere schippers hun bij ’t verongeluckte schip Cattendijk bevindende, etc. file 2533, folio 182
April 13, 1709 De Indigoboom en Swavelberg komen van ’t verongelukte schip Cattendijk met een advisbriefje file 2533, folio 189
April 15, 1709 De Coffyboom terugge van ’t wrack Cattendijk met schipper Joost de Vries file 2533, folio 190
April 16, 1709 Ter Aa en d’Andromeda van ’t schip Cattendijk met een gedeelte van ’t volk file 2533, folio 192
April 16, 1709 Op de gedane communicatie door Zijn Edelheyt van de teruggekomst van schipper Joost de Vries van ’t wrack Cattendijk den fiscaal het nodige gerecommandeert file 2533, folio 194
April 17, 1709 ’t Jagt ter Eem uyt de Straat met de schipper en overige manschap van Cattendijk file 2533, folio 195
May 10, 1709 De patchiallangs de Croonprins van Bantam en de Coffyboom na ’t wrack van ’t verongelukte schip Cattendijk file 2533, folio 239