Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Casteel Batavia. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 31, 1680 De chialoup het Casteel Batavia naar de cruyssers in de Straat Sunda met schrijven aan d’Ed. Jan van Leene file 2486, folio 108
Feb. 21, 1680 De chialoup het Casteel Batavia uyt de Straat van de becruyssinge met den oppercoopman Jan van Leene file 2486, folio 210
June 20, 1680 De schepen Couvorden en Nieuw Middelburgh; item de sloepen het Casteel Batavia en Orangieboom nae Bantam met onse ambassadeurs file 2487, folio 826-827
July 12, 1680 De Chinese ambassadeurs met de sloep het Casteel Batavia naer het eylant Onrust file 2487, folio 937
Aug. 14, 1680 De schepen Coevorden en Nieuw Middelburgh; item de hoecker de Goutvinck als de chialoupen het Casteel Batavia en Orangieboom van Bantam terugge met onse heeren ambassadeurs Qualter Zeeman en Ocker Ockersz en verdere suite file 2487, folio 1116
March 9, 1681 De chialoup het Casteel Batavia naar Bantam met een briefje aan den resident Willem Caef file 2488, folio 312
March 16, 1681 Het jaght de Zijp en de chialoupen het Casteel Batavia en de Vlieger en de Cater uyt de Straat van het kruyssen op een Chinees jonck file 2488, folio 343
June 6, 1681 De sloep het Casteel Batavia nae de Straat om de patriase papieren van het schip Sumatra af te haelen file 2489, folio 647-648
July 25, 1681 De chialoup het Casteel Batavia nae Bantam met een briefje aen den adsistent Gerrit van Loveren file 2489, folio 895
July 30, 1681 De chialoup het Casteel Batavia van Bantam met een briefje van Gerrit van Loveren file 2489, folio 916
Jan. 9, 1682 Den waterfiscaal en gecommitteerdens van de monsteringe en het bestellen der vaderlantse papieren uyt de Straat terugge per de chialoup het Casteel Batavia en het jacht Muyderberg file 2491, folio 29-30
Dec. 21, 1684 Item ’t Casteel Batavia file 2497, folio 1415
June 1, 1687 De chialoup ’t Casteel Batavia na de Straat Sunda met Haar Edelens advertentie briefje[13] aan de overheden op ’t vaderlands schip Zalant file 2502, folio 362
Nov. 20, 1687 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat Sunda terug met brieven daarmede van de Edele heeren Majores file 2502, folio 899
June 2, 1688 Nog uyt Amboina ’t jagt Casteel Batavia met dubbelde papieren[280] file 2503, folio 241
Sept. 7, 1688 ’t Jagt Casteel Batavia over Java’s oostcust om rijs aldaar in te nemen naar Banda aangelegt file 2503, folio 396
Nov. 21, 1694 Per de chialoup ’t Casteel Batavia komen heden morgen van ’t schip ’t Huys te Duynen, alle sodanige papieren en brieven[336] als met dien bodem voor de Hoge Regeeringe zijn aengebraght file 2513, folio 776
Jan. 16, 1703 Vertrek van ’t jagt Casteel Batavia naar Amboina file 2524, folio 17
Dec. 19, 1714 Casteel Batavia van Padang met de predicant Anthony van Brummen en den ondercoopman Pieter van der Velde file 2541, folio 1257
March 7, 1715 ’t Schip Casteel Batavia na Cheribon file 2542, folio 258