Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Carthago. We found 73 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1693 Tijdinge van de aancomste van het schip Carthago uyt het vaderland door den ontfang van twee briefjens file 2511, folio 802
Oct. 6, 1693 Terugkomst van de chialoup ’t Casteel Batavia uyt de straat met de vaderlandse en Caabse papieren van ’t schip Carthago file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Arrivement van ’t schip Carthago uyt het vaderland voor reeckening van de camer Zeeland file 2511, folio 808-837
March 28, 1696 Tijding van ’t arrivement van ’t schip Carthago uyt het vaderlant in de Straat Zunda file 2515, folio 233
April 3, 1696 De chialoup de Elisabeth comt uyt de Straat Sunda met de papieren van ’t schip Carthago van de heeren en minister in het vaderlant en den gouverneur en raad aan Cabo de Goede Hoop file 2515, folio 248
April 7, 1696 Het schip Carthago arriveert uyt het vaderlant hier ter rheede voor de camer Seelant file 2515, folio 255
May 27, 1697 De chialoup de Geregtigheyt uyt de Straat Zunda met de papieren door de schepen Brandenburg en Carthago uyt Bengale aangebragt file 2517, folio 394
May 29, 1697 De schepen Brandenburgh en Carthago arriveren uyt Bengale file 2517, folio 401-402
June 24, 1697 ’t Schip Carthago hier ter rheede voor Japan geladen leggende om redenen door gecommitteerde te doen visiteren file 2517, folio 473
July 3, 1697 Vertrek van ’t schip Carthago en de fluyten de Voetboog en Itershem na Japan, onder de vlagge van de oppercoopman Pieter de Vos file 2517, folio 504
Dec. 17, 1697 Arrivement van ’t schip Carthago en de fluyt Voetboogh uyt Japan met den oppercoopman Hendrik Dijkman file 2517, folio 926
Dec. 20, 1697 ’t Schip Carthago aangelegt tot een tweede schip voor de aanstaande besendinge na het vaderlant file 2517, folio 939
Jan. 21, 1698 De retourscheepen de Gent en Carthago te Depêscheeren tegens ’t eynde deser maand en de fluytjes de Boor en Landloper tegens medio February file 2518, folio 60
Feb. 6, 1698 De overheden van de retourschepen de Gent en Carthago bekomen haar depêsche file 2518, folio 75
Feb. 10, 1698 De retourscheepen de Gent en Carthago gemonstert file 2518, folio 78
Feb. 11, 1698 Vertrek van de scheepen de Gent en Carthago nae ’t vaderland file 2518, folio 80
Feb. 17, 1698 Advys van Bantham wegens ’t passeren der retourscheepen de Gent en Carthago daar voorbij file 2518, folio 112
Aug. 3, 1700 Advis briefje van ’t schip Carthago komende uyt ’t vaderland file 2520, folio 421
Aug. 9, 1700 Ontfang der papieren van ’t schip Carthago file 2520, folio 441
Aug. 14, 1700 Manschap en reysbeschrijvinge van ’t schip Carthago file 2520, folio 449