Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
April 15, 1763 Vertrek van de scheepen Osdorp en Burgh, een barcq de Africaan en twee pantjallangs de Golconda en de Snuffelaar na Palembang file 2593, folio 36
Nov. 2, 1763 Depeche van de retourscheepen Geertruyda, Ouder Amstel, Burgh en Noord Nieuwland file 2593, folio 186
Nov. 2, 1763 Per Burgh file 2593, folio 187-188
Feb. 13, 1768 Asia en Burgh zijn Sunda’s engte gepasseerd file 2595, folio 13
March 27, 1770 Ontvangst der papieren van het Zeeuws kamerschip Burgh file 2597, folio 29
March 30, 1770 Arrive van het Zeeuws kamerschip Burgh ter rhede file 2597, folio 67
June 21, 1770 Depeche van de schepen Gansenhoeff en Burgh na Japan file 2597, folio 112
Dec. 27, 1770 Tijding van de rampspoedige reyze van het in China vervallen en voor Japan geprojecteerde schip Burgh file 2597, folio 191
Feb. 5, 1771 Het jagt de Olijftak met manschappen ter adsistentie naar het schip Burgh gesonden file 2598, folio 11
Feb. 10, 1771 En de Burgh van China file 2598, folio 13
June 18, 1771 De schepen Burgh en Walcheren na Japan gedepecheert file 2598, folio 77
Dec. 24, 1771 Reverte van het tweede Japanse schip Burgh file 2598, folio 162
March 4, 1772 Het schip Burgh na Samarang gedepecheert file 2599, folio 19
May 17, 1772 ...van Java file 2599, folio 68
June 20, 1772 Depeche van de scheepen Burgh en de Vrouwe Margaretha Maria na Japan file 2599, folio 78
Dec. 21, 1772 ...vangen wegens de rampspoedige reyse van het tweede schip Burgh file 2599, folio 137