Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Both. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 20, 1770 Tijding der komst in Sunda’s engte van de schepen de Princes van Orange, Alkemade, ’t Veldhoen en Scholtenburg van Amsterdam; de Both voor de kamer Zeeland, de Erfprins voor de kamer Delft, de Vrouwe Elisabeth voor de kamer Rotterdam en de Vrouwe Anthonetta Coenrardina voor de kamer Enckhuysen file 2597, folio 83
May 27, 1770 [Korte sterkte van ’t schip de Both] file 2597, folio 91
June 19, 1770 En de Princes van Orange en de Both na China gedepecheert file 2597, folio 112
May 10, 1772 Vertrek van het Amsterdams kamerschip de Both file 2599, folio 52
June 26, 1772 Depeche van het schip de Both na China file 2599, folio 80
Dec. 19, 1774 De Both voor Zeeland hier ter rheede file 2601, folio 124
April 14, 1775 Het retourschip de Both naar Chormandel en de Venus naar Ceilon vertrokken file 2602, folio 59
Oct. 29, 1777 Monstering der retourscheepen de Vrijheid, ’s Compagnies Welvaren, de Jonge Hellingman, de Both, de Willem Fredrik, de Anthonetta Coenrardina en de Diana file 2604, folio 191
Jan. 29, 1784 Vertrek van het schip de Both na Banda file 2609, folio 7
July 1, 1784 Arrive van het schip de Both van Banda met schrijvens file 2609, folio 91
Dec. 15, 1784 De Both na Mallabaar vertrokken file 2609, folio 159
May 29, 1787 De Both en de Castor van Java gereverteerd file 2610, folio 73
May 31, 1787 Schrijvens van Java ontvangen met de Both en per den Maleyer Hadjie Jamaloedin file 2610, folio 73
Aug. 11, 1787 Vertrek van ’t schip de Both naar Samrang file 2610, folio 111
Oct. 31, 1787 Reverte van de schepen Ridderkerk, het Meeuwtje, de Both van Java file 2610, folio 143
Nov. 2, 1787 Per het Meeuwtje en de Both schrijvens van Java aangebragt file 2610, folio 144