Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Borsselen. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 16, 1717 Vaderlandse en Caabse papieren van het schip Borsselen per den boekhouder aangebragt file 2546, folio 382
July 17, 1717 Borsselen uyt het vaderland met 177 coppen file 2546, folio 383
Sept. 28, 1717 Schellenberg, de Brugh, Naters, Jordaan en Ter Eem na Mallabaar; Linschoten en Borsselen na Mocha, en de Haringthuyn na Persia gedepecheerd file 2546, folio 500
Sept. 28, 1717 Als ook van Borsselen mede voor Mocha file 2546, folio 502-503
May 18, 1729 Den boekhouder van Borsselen aan de wal met vaderlandse en Caabse advysen verzeld van een gesloote zeynbrief file 2562, folio 298-299
May 19, 1729 Arrivement van Borsselen en Duynbeek uyt het vaderland te deser rheede file 2562, folio 303-304
Oct. 1, 1729 De schepen Borsselen en Karssenhoff over Mallabaar na Persia en Mocha met de nevenstaande brieven file 2563, folio 703-704
Oct. 1, 1729 Lading van Borsselen voor Persia file 2563, folio 704-705
April 9, 1762 Borsselen van Souratta, Mallabaar en Ceylon file 2592, folio 59
Aug. 29, 1762 Depeche van ’t Casteel van Tilburg na Siam en de twee schepen Borsselen en Osdorp over Siam na Ceylon file 2592, folio 153
Jan. 10, 1763 Afvaardiging van Borsselen over Ceylon naar de Cust file 2593, folio 4
Oct. 17, 1763 En van papieren per Borsselen van de Cust file 2593, folio 176-177
Oct. 18, 1763 Borsselen ter rheede met de onderkooplieden Jan Andries Dietloff en Pieter Vermond en den assistent Martin Mellin file 2593, folio 178
Dec. 1, 1763 Borsselen en peper lading na Bantam file 2593, folio 199
Jan. 2, 1764 En van Bantam een briefje per Borsselen file 2594, folio 1
Feb. 16, 1764 Depeche van de scheepen Borsselen, de Orange Zaal, en Enkhuyzen naar Joana file 2594, folio 17
April 20, 1764 De scheepen Leymuyden en Borsselen van Rembang en Japara ter rheede file 2594, folio 44
April 20, 1764 Lading van dezelve file 2594, folio 44
Nov. 2, 1764 Passagiers met Borsselen file 2594, folio 180-181
Dec. 1, 1764 Borsselen eenelijk Straat uyt file 2594, folio 196