Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Borselen. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 11, 1720 Een briefje van Bantam en een van de overheden van ’t schip Borselen file 2550, folio 421
July 16, 1720 Ontfangen papieren van het schip Borselen per de cruyspatchiallang file 2550, folio 424
July 18, 1720 Borselen uyt het vaderland met 210 coppen file 2550, folio 425-426
Sept. 30, 1720 Depesche van de schepen genaamt Vreede met den directeur der fortificatiën d’E. Pieter Gijsbert Noodt na Mallabaar; item Borselen en Assenburg na Mocha file 2551, folio 608-609
Sept. 30, 1720 Als ook in Borselen voor Mocha file 2551, folio 612-613
July 9, 1724 Borselen van Ceylon met een Colombose en Gaalse brief file 2556, folio 317
July 9, 1724 Lading van Borselen tot Gale file 2556, folio 318
May 21, 1726 Velserbeek en Borselen uyt het vaderland met nevensgedagte brief en 307 coppen file 2559, folio 451-454
July 29, 1726 Depeche van de scheepen Stabroek, Heesburg, Borselen en Linschoten over Ceylon na ’t vaderland met den Gouverneur de Heer Petrus Vuyst file 2560, folio 645
Dec. 18, 1731 Denoterende het droevig verongelukken van het schip Borselen file 2565, folio 856-857
July 2, 1761 Borselen in Sunda’s engte file 2591, folio 148
July 6, 1761 Papieren aangebragt uyt patria per de drie scheepen Borselen, Damzigt en Rotterdam in Sunda’s engte gearriveert file 2591, folio 172
July 6, 1761 Borselen en Rotterdam ter rheede file 2591, folio 174-175
Aug. 20, 1761 Borselen na Souratta file 2591, folio 209
Dec. 8, 1761 Aankomst van de Japanse scheepen (Borselen, Hoven, Duynenburg) file 2591, folio 276
April 13, 1762 Borselen na Bantam ter afhaal van 300000 lb peper file 2592, folio 62
Feb. 1, 1774 Arrive van de uitkomende scheepen Blijswijk en Borselen file 2601, folio 7
March 31, 1774 ’s Compagnies Welvaren en Borselen naar Samarang gedepecheerd file 2601, folio 31