Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Bombain. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 25, 1680 Benevens het schip Bombain uyt Souratta file 2486, folio 439
Aug. 29, 1680 De Engelse schepen Bombain en St. George van Bantam naer Souratta file 2487, folio 1157
Sept. 3, 1680 Item het Conincks schip de Bombain en den Fransen Le Soleil d’Oriënt naer Souratta file 2487, folio 1177
June 18, 1681 ’s Coninx schip Bombain en het Franse schip Le Soleil de Oriënt op Bantam uyt Suratta file 2489, folio 759
June 18, 1681 Briefje van den Edele Joan Kel en raet in Souratta over Bantam met ’s Coning schip Bombain file 2489, folio 759
June 27, 1681 [Het Coninckschip Bombain uyt Souratta met 400 packen diverse kleeden] file 2489, folio 789
July 30, 1681 Den Bantamsen Sultan wil eenige gesanten met sijn schip de Bombain na Engelant senden file 2489, folio 918
Jan. 14, 1682 ’s Conings schip de Bombain comt onvolbragh ter reyse terugge uyt de Straat Banca file 2491, folio 41
March 2, 1682 Het Conings scheepie de Bombain met een afgesant en eenige vaartuygen van Bantam met den tolck Huyg Boey en twee brieven van den resident Willem Caef file 2491, folio 354-355
March 3, 1682 Den afgesonden des jongen Coninck van het schip de Bombain afgehaalt en binnen gebracht file 2491, folio 365
March 16, 1682 Eenige onser militairen op het Conings schip de Bombain gestelt omdat den anachoda wat gesuspecteert wert file 2491, folio 464
March 17, 1682 Den Key Aria Natta Mangala wert gesuspecteert om met ’s Conings scheepie Bombain naar Turtiassa te willen doorgaan file 2491, folio 483
March 30, 1682 Key Aria Natta Mangala met al sijn volck van het schip Bombain weggeloopen file 2491, folio 652
June 17, 1682 Gedaane taxatie van ’t Conings schip de Bombain tot 2200 rijxdaalders file 2492, folio 1310
June 24, 1682 De Engelse Mr. Quick en Nathaniël Nitsch binnen in vergadering wegens de pretentie van den agent Parker op ’s Coninghs scheepie de Bombain file 2492, folio 1345
Aug. 28, 1682 Het Conings schip de Bombain van Bantam file 2493, folio 1790
May 18, 1684 De fluyt de Geele Beer en ’t jagt Bombain na Cheribon met een briefje[156] aan Marten Sampson file 2496, folio 562
June 8, 1684 De fluyt de Geele Beer en Bombain van Cheribon met 307 blancke en Inlandse militairen onder Capiteyn Maurits file 2496, folio 660-661
May 18, 1688 De fluyten Waveren, Egelenburg en ’t jagt Bombain naar Bengale aangelegt file 2503, folio 222
Jan. 15, 1690 ’t Jagt Bombain van Bengale file 2506, folio 27