Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Berkenroode. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 18, 1705 ’t Schip Berkenroode om de noord door 2 stux Malose capers genomen file 2527, folio 1083
April 13, 1721 Berkenroode komt met rijs, en ’t Hoff niet altijd Somer met hout van Tagal en brengen een brieff file 2552, folio 219
Aug. 25, 1724 Advys briefje van de overheden van Berkenroode file 2557, folio 380
Aug. 28, 1724 De boekhouders van de schepen Bentveld en Berkenroode en de Stad Leyden uyt het vaderland per kruyspatsjallang aan de wal met brieven file 2557, folio 384
Aug. 30, 1724 Johanna voor de Camer Enkhuysen, Saxenburg en Berkenroode voor de Camer Amsterdam uyt het vaderland file 2557, folio 389
Aug. 30, 1724 En van Berkenroode file 2557, folio 391-392
Nov. 30, 1724 Brand in Berkenroode wordt geluckig geblust file 2557, folio 562
Dec. 4, 1724 Den eersten gesworen clercq Wouter Hendrix vertrekt andermaal na boord met de papieren van Berkenroode en de Windhond file 2557, folio 586
Dec. 5, 1724 Berkenroode en de Windhond gaan onder zeyl file 2557, folio 589
July 28, 1726 Ontfang van een origineel briefje van Bantam benevens drie advys briefjes van de overheden van de scheepen Berkenroode, ’t Hoff Niet Altijd Somer en ’s Graveland per den Javaan Aboel file 2560, folio 641
July 30, 1726 Verschijninge van de boekhouders der scheepje ’s Graveland, Berkenroode, Heynkensant en ’t Hoff Niet Altijd Somer uyt de Straat Zunda per kruyspatchiallang met nevensgeïnsereerde brieven file 2560, folio 656-657
April 16, 1729 Den boekhouder van Berkenroode komende uyt het vaderland aan de wal met de nevenstaande papieren file 2562, folio 256-257
April 17, 1729 Het schip Berkenroode uyt het vaderland ter rheede met 202 koppen file 2562, folio 258-259
June 29, 1729 Depeche van de schepen Berkenroode, Heynkensand, Rijxdorp en Nieuwvliet over Ceylon na het vaderland met den gouverneur de heer Stephanus Versluys file 2562, folio 421
July 2, 1731 De boekhouder van de schepen Castricum, Leiden, Berkenroode en Hofvliet uyt het vaderland aan de wal file 2565, folio 518
July 4, 1731 Arrivement van de nevenstaande vier schepen: de Stad Leyden, Castricum, Berkenroode, en Flora uyt Nederland file 2565, folio 525-528
July 10, 1731 Berkenroode en de chialoup ’t Haasje na Malacca met den g’eligeert gouverneur Pieter Rochus Pasques de Chavonnes file 2565, folio 538
July 10, 1731 Lading van Berkenroode file 2565, folio 539
Oct. 13, 1731 Vertrek van gemelte scheepen Castricum, Berkenroode, Prattenburg, Flora, Heesburg, Soetelingskerk, Magdalena, Haaxburg, Opperdoes en de Visch file 2565, folio 747-74
Sept. 5, 1735 Advysbriefje van Berkenroode file 2567, folio 686