Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Belois. We found 56 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 27, 1694 Arrivement van de fluyt Belois uyt Bengale met twee duplicaat brieven[22] file 2512, folio 80
March 26, 1694 De fluyt Belois over Ziam na Japan aangelegt file 2512, folio 216
May 4, 1694 Vertrek van de fluyt Belois over Ziam na Japan file 2512, folio 344
Dec. 28, 1694 Den 10e en 11e deser waren daer ter rheede gearriveert de scheepen Belois, ‘t Huys te Dieren, en Spierdijk uyt Japan mitsgaders ’t schip de Beurs van hier met den commissaris Paulus de Roo file 2513, folio 932-933
Aug. 2, 1695 Paresse van de fluyt Belois van Chormandel met schrijvens van de Hr. gouverneur en raet tot Nagapatnam file 2514, folio 527
Aug. 8, 1695 Item de scheepen Sirjanslant, Belois, ende de Hantboog voor de eerste besendinge van hier na ’t vaderlant file 2514, folio 537
Jan. 27, 1700 Aankomste der fluyt Belois uyt ’t vaderland met aanwijsinge van desselfs manschap file 2520, folio 36-37
May 3, 1700 Depeche der fluyt Belois over Siam naer Japan met brieven aan de bediende op beyde plaetsen mitsgaders aan den Coning en Oya Berquelang in Siam file 2520, folio 214
May 3, 1700 Ladinge van gemelte fluyt Belois file 2520, folio 214-216
June 15, 1701 Item van de fluyt Belois uyt Bengale met copia schrijvens van den pl. gesaghebber en raed file 2521, folio 288
Sept. 13, 1701 Met het volladen van de fluyten Molenwerf, Belois, en Overnes voor ’t patria te laten voortvaren file 2521, folio 438
Feb. 3, 1703 d’Overheden van de retourscheepen Brandenburg, Belois, Schoonderloo, en Jerusalem bekomen haar afscheyt file 2525, folio 47
Feb. 19, 1704 Advys brievje van d’overheeden der retourscheepen Belois, Brandenburg, Jerusalem en Schoonderloo, meldende dat tot voor de Peperbhay de reys gevordert hadden file 2525, folio 91
Oct. 1, 1707 Arrivement van de fluyt Belois van Japara file 2531, folio 683
Oct. 14, 1707 Aanleg van de fluyten de Berkel en Belois na Tagal en Japara file 2531, folio 702
Oct. 25, 1707 Depeche van de fluyt Belois na Samarang met een briefje aan de heer Harman de Wilde en raad file 2531, folio 750
Oct. 12, 1708 Belois na Cheribon en Tagal aangelegt file 2532, folio 641
Oct. 18, 1708 Belois vertrekt na Tagal over Cheribon af rijs af te halen file 2532, folio 650
Feb. 19, 1709 De fluyt Belois na Amboina met een briefje file 2533, folio 73-74
Aug. 10, 1709 De fluyt Belois na Siam met de nevenstaande lading file 2533, folio 434