Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
June 20, 1726 Ontfang van drie advis briefjes van de overheden der schip Stadwijk, Beekvliet en Clarabeek file 2560, folio 548
June 30, 1726 De scheepen Beekvliet, Clarabeek en Steenhoven met nevenstaande brieven en 384 coppen file 2560, folio 567-572
July 21, 1726 De scheepen de Susanna, Beekvliet, Goudriaan, Groenswaard, Prins Eugenius, Magdalena en Meerhuysen benevens de patchiallang Wonocrama met een origineele missive aan de Samarangse bedientens gedepecheerd ten einde als hiernevens file 2560, folio 615
Aug. 24, 1726 Retour van het schip Beekvliet van Samarang met een origineel briefje file 2560, folio 735
Sept. 16, 1726 Het schip Beekvliet over Cheribon en Tagal naar Samarang gedepecheert file 2560, folio 769
Nov. 6, 1726 Aankomst van Beekvliet van Samarang met den gewesen commandeur Pieter Gijsbert Noodt en den onderkoopman Andreas Johan Sauer file 2560, folio 938
June 6, 1728 De boekhouder van ’t schip Beekvliet per de kruyspatchiallang uyt de Straat Zunda aan de wal file 2561, folio 297
Aug. 5, 1730 De boekhouders van Beekvliet, ’t Hoff niet altijd Winter en ’t Huys te Assenburg aan de wal met vaderlandse, Caabse, Ceylonse en Cormandelse papieren file 2564, folio 606
Aug. 9, 1730 Het schip Beekvliet uyt ’t patria op de rheede file 2564, folio 614
Dec. 1, 1730 Vertreck der scheepen Beekvliet, Everswaard, Adrichem, Alblasserdam en Susanna na ’t patria file 2564, folio 926
Aug. 1, 1732 Inhoudende de komst van Beekvliet uyt Nederland in de Straat file 2566, folio 540
Aug. 3, 1732 Den boekhouder van Beekvliet in de Straat file 2566, folio 554
Aug. 6, 1732 Loosdregt, Beekvliet, Westerdijxhorn uyt het vaderland op de rheede file 2566, folio 560-562
Nov. 23, 1732 ’t Retourschip Beekvliet ontrappeneerd of beschadigt uyt de vloot op de rheede file 2566, folio 800
Nov. 24, 1732 Briefje van den equipagiemeester Gerbrand Mamus wegens de gesteltheyt van het beschadigde retourschip Beekvliet file 2566, folio 801
Jan. 10, 1737 Aankomst uyt Nederland van den schepen Beekvliet en Enkhuysen file 2568, folio 37
March 16, 1737 Twee schepen, Beekvliet en Wolphaarsdijk vertrekken na Samarang met den g’eligeert gesaghebber Nicolaas Crul met schrijvens aan den raad file 2568, folio 211
May 7, 1737 Twee schepen, Beekvliet en ter Horst van Samarang geretourneert file 2568, folio 610-611
June 21, 1737 Vertrek van de drie compagniesscheepen Knapenhoff, Beekvliet en Crooswijk na dat rijk file 2568, folio 676
Jan. 20, 1738 Soomede twee briefjes van de overheden ‘van de uyt China na Nederland gedestineerde scheepen Beekvliet en Knappenhof’; item een origineel en duplicaat pacquet van de supercarga’s in China file 2569, folio 21-22