Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Bambeek. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 23, 1698 Tijdinge wegens de verschijninge van ’t schip Bambeek uyt het vaderland in de Straat Zunda file 2518, folio 459
July 26, 1698 De chialoup de Geregtigheyd retourneerd met de papieren van ’t schip Bambeek uyt de Straat Zunda file 2518, folio 459
July 28, 1698 Arrivement van ’t schip Bambeek uyt het vaderland te deser rheede voor de camer Amsterdam file 2518, folio 464-465
Sept. 13, 1698 Depêsche van ’t schip Bambeek en de fluyt Spierdijk na Ceylon om van daar na ’t vaderland te gaan file 2518, folio 524
Nov. 19, 1700 ’t Schip Bambeek arriveert uyt ’t patria met nevensgemelte manschap en brieven file 2520, folio 625
Dec. 11, 1700 Depeche van ’t schip Bambeek naer Bantam om een ladingh peper file 2520, folio 661
Dec. 30, 1700 ’t Schip Bambeek retourneert van Bantam met een missive van den gesaghebber en raed file 2520, folio 690
Dec. 30, 1700 Bedragende de ladinge van gemelte schip Bambeek f. 79525:5:- file 2520, folio 690
April 30, 1701 Item van ’t schip Bambeek over Siam na Japan met nevensgespecificeerde brieven file 2521, folio 187
Nov. 21, 1701 En daervan 13000 kisten met de schepen Ellemeet, Bambeek en Zoelen na de wester comptoiren gesonden belopen met eenige lakwerken, f. 616184:6:- file 2521, folio 582-583
Jan. 27, 1702 Meldende ’t verongelucken van het schip Bambeek op een santplaat tusschen Cabo Rochado en Poulo Passelaer file 2522, folio 53-54
Jan. 30, 1702 Nevens eenige papieren rakende ’t verongelucken van gemelte schip Bambeek file 2522, folio 54
March 21, 1702 Item ’t salveren der geheele ladinge van ’t verongelukte het schip Bambeek, en waermede die coopmanschappen versonden sijn file 2522, folio 173
March 24, 1702 Resolutie om ’t jongst hier aangekome volk van ’t verongelukte schip Bambeek wegens ’t blijven van dien bodem te doen examineren file 2522, folio 177