Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Aschat. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 4, 1762 Met negen scheepen, de Oosterbeek, Amelisweert, Aschat, de Liefde, de Admiraal de Ruyter, de Vrouwe Petronella Maria, de Lijcochton, de Immagonda uyt Texel gezeyld file 2592, folio 103
Nov. 11, 1768 En Aschat naar Mallabaar file 2595, folio 136
June 26, 1769 Reverte van Aschat van de Mallebaar file 2596, folio 70
Oct. 23, 1769 Vertrek van de retourschepen ’t Huis Om, Aschat, ’s Compagnies Welvaaren en Popkensburg file 2596, folio 102
Nov. 6, 1771 En van de overige retourscheepen Landskroon, Aschat, de Vrouwe Geertruida, ’t Huis te Bijweg, Ouwerkerk, ’t Huis Om en de Vrouwe Elisabeth file 2598, folio 149
Sept. 5, 1773 En de vaderlandsche papieren van de uytkomende schepen Overhout en Aschat uit Straat Sunda ontvangen file 2600, folio 109
Dec. 1, 1773 Eerste tromslag voor de twee laatste retourschepen Aschat en Popkensburg file 2600, folio 131
Dec. 4, 1773 Depeche van Aschat en Popkensburg naar Nederland file 2600, folio 132
Aug. 1, 1775 Arrive van Aschat van Amsterdam file 2602, folio 157
Aug. 17, 1775 Aschat naar Bantam gedepecheert file 2602, folio 161
Sept. 23, 1775 De Snoek van Tagal en Aschat van Bantam arriveerde file 2602, folio 171
Nov. 9, 1775 De pantjallang de Snelheid van Palembang en Aschat van Java hier ter rheede file 2602, folio 181
Feb. 19, 1776 Schoonzigt naar Ternaten en Aschat naar Macasser gedepecheerd file 2603, folio 18
Aug. 27, 1776 Tijding wegens het vastraken ‘op een der reeven van de Paternosters ijlanden’ en verlaten van ’t schip Aschat file 2603, folio 118