Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Arion. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 15, 1707 Retour van de patchiallang de Bescherming uyt de Straat met een Caabse brief en den boekhouder van de fluyt Arion komende uyt ’t patria file 2531, folio 653
Oct. 3, 1707 Aanleg van de fluyten Arion en Cortsloot het galliot de Sint Jan en de chialoup de Notekraker over Malacca na Bengale file 2531, folio 686
Oct. 20, 1707 Depeche van de scheepen Sanderburg, ’t Vaderland Getrouw, ’t Huys te Duynen, Arion en Cortsloot over Malacca na Bengale file 2531, folio 716-717
June 18, 1708 Verschijninge der fluyt Corsloot, Arion en de Hemert en ’t galjoot St. Jan uyt Bengale file 2532, folio 360-361
June 18, 1708 Aangebragte per Corsloot, Arion, en ’t Huys te Hemert file 2532, folio 361-363
July 31, 1710 Met tijding dat de scheepen de Standvastigheyt, Arion en Corsloot komende uyt Bengale hun cours binnendoor hadde moeten nemen file 2534, folio 378-379
Aug. 3, 1710 Een patchiallang na de Straat Banca met een brief voor de schepen de Standvastigheyt, Arion en Corsloot komende uyt Bengale file 2534, folio 386
Aug. 11, 1710 De Bengaalse papieren van van de schepen Standvastigheyt, Arion en Corsloot per patchiallang ontfangen file 2534, folio 413-414
Aug. 24, 1710 Berigten van de slegte gesteltheyt der uyt Bengale komende schepen de Standvastigheyt, Arion en Corsloot leggende omtrent Bantam file 2534, folio 447-448
Aug. 28, 1710 Arrivement van Arion en Corsloot uyt Bengale file 2534, folio 465
Aug. 28, 1710 Lading van Arion file 2534, folio 465-466
Dec. 5, 1712 De fluyt Arion mede uyt het vaderland met [157?] coppen daaronder den predicant Sell file 2537, folio 820
Jan. 24, 1713 De fluyt Arion over Cheribon na Banda file 2538, folio 38
May 18, 1713 Arion, Suykermolen en ’t Huys te Hemert uyt Banda file 2538, folio 347-348
May 30, 1713 Arion na Japan aangelegt file 2538, folio 378
June 28, 1713 Vertreck van de fluyt Arion en Sanderhoeff onder den oppercoopman Cornelis Lordijn met de andere bedientens na Japan file 2538, folio 533-536
Dec. 15, 1713 Arrivement van de fluyt Arion, Sanderhoef en ’t Huys ter Boede uyt Japan met den oppercoopman Nicolaas Joan van Hoorn en verdere bedientens file 2539, folio 1123-1124
March 9, 1714 De scheepen naa Java’s Oostcust en twee Cheribon aangelegt item Arion over Siam na Japan file 2540, folio 281
April 28, 1714 De fluyt Arion over Siam na Japan file 2540, folio 411
April 28, 1714 Ladingh van gemelte Arion file 2540, folio 411-412