Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Amsterdam. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 6, 1668 De burger chialoup Amsterdam van Barent Steenhoof te copen voor 300 rijxdaalders file 2471, folio 240-241
Nov. 24, 1672 De chialoup Amsterdam met schrijvens naer Bantam en onse cruyssers file 2475, folio 679-680
Sept. 15, 1689 Schipper Otto van Thiel van ’t jagtie Amsterdam op het schip de Vrijheyt te plaatsen file 2505, folio 679
Sept. 16, 1689 ’t Jagtie Amsterdam om sijne onbequaemheyt aff te leggen file 2505, folio 681
Dec. 5, 1691 Vertreck van de nieuwe chialoup Amsterdam na Bengale om aldaar op de Ganges gebruykt te werden ‘tot het in- en uytlootsen der schepen’ file 2507, folio 558
July 22, 1703 ’t Freguat de Schellag en ’t smalschip Amsterdam waren buyten de bhay van Bombahia na alle apparentie verongeluckt file 2524, folio 292
Oct. 11, 1721 Een advys briefje uyt de Straat Zunda van ’t schip Amsterdam file 2553, folio 674
Oct. 11, 1721 Amsterdam en Westerdijxhorn uyt het vaderlant op de rheede, de eerste met 184 en de andere met 249 coppen file 2553, folio 675-676
Oct. 11, 1721 Aangebragte lading met Amsterdam file 2553, folio 676-677
July 1, 1723 Een advis brief per het schip Amsterdam uyt de Straat file 2555, folio 254
July 5, 1723 Den boekhouder van ’t schip Amsterdam met de papieren aan de wal file 2555, folio 258
July 5, 1723 Aangebragte lading van het schip Amsterdam file 2555, folio 259
July 7, 1725 Advys der overheden van ’t schip Amsterdam uyt Sunda’s engte file 2558, folio 361
July 13, 1725 ’t Schip Amsterdam voor reeckening der Camer Amsterdam komt alhier ter rheede file 2558, folio 366-367
Jan. 11, 1728 Arrivement van het schip Amsterdam uyt het vaderland met 190 koppen en een copia brief van de Caab file 2561, folio 11-12
March 20, 1728 De schepen Amsterdam en Velserhoofd na Samarang ten afhaal der gereede goederen file 2561, folio 173
April 29, 1728 Aankomst van Amsterdam en Doornink met een origineel en triplicaat briefjes van de Samarangse bedientens file 2561, folio 235-236
Aug. 18, 1728 Depeche van de scheepen Amsterdam en Adrichem naar Souratta met een gemeene en secreete brieff file 2561, folio 438-439
May 20, 1729 De boekhouder van het schip Amsterdam aan de wal met papieren van Souratta en Mallabaar file 2562, folio 307
May 22, 1729 Het schip Amsterdam uyt Souratta te deser rheede file 2562, folio 308