Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Alexander. We found 40 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1675 Briefje van het schip den Alexander in de Straat Sunda file 2479, folio 678-679
Nov. 5, 1675 De Voorsigtigheyt en den Alexander tot de laatste besendinge na het patria aangeleyt file 2479, folio 844
Feb. 8, 1676 De schepen Ceylon, Alexander en de Voorsichtigheyt naer het patria onderzeyl file 2480, folio 40
Sept. 23, 1677 Briefje van het jacht den Alexander uyt de Straat Sunda file 2481, folio 437
Sept. 25, 1677 Het jacht de Alexander uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 439-441
Oct. 29, 1677 Die van de schepen Mauritius Eylandt en Alexander de volle premie toegeleyt file 2481, folio 531
Nov. 26, 1677 Het jagt den Alexander met d’Ed. secretaris Joannes Camphuys om de generale papieren aan de retourvloot te bestellen file 2481, folio 571-573
Dec. 5, 1677 Het jagt de Alexander met d’Hr. secretaris van het bestellen der papieren aan de retourvloot terugge file 2481, folio 596
Jan. 12, 1678 d’Hr. Robbert de Vicq van Amboina met de schepen Alexander en Swartsluys file 2482, folio 32
June 23, 1678 De schepen Swartsluys en Alexander uyt Amboina file 2482, folio 482
July 31, 1678 d’Hr. waterfiscaal Mr Pieter Pauw met het jagt den Alexander uyt de Straat Sunda geretourneert file 2482, folio 629
Aug. 9, 1678 Met de bodems Goet Begin, Roemerswael, Alexander, Swanenburgh, Beemster, Wimmenum, Bergmeer en Oosterblocker file 2482, folio 652
May 21, 1679 Het jagt den Alexander benevens de fluyten Berkmeer, Soesdijck en Strijen uyt Bengale file 2484, folio 339
July 18, 1679 De schepen Odijck en Alexander na Hokzieuw in China file 2484, folio 530
Dec. 17, 1679 Het jacht den Alexander met den coopman Jacob van der Plancken en 2 Tartarize ambassadeurs van China file 2485, folio 934
Jan. 10, 1680 Het jagt den Alexander, het fregat de Tijger, de hoeker de Baars en de chialoupen Massangboom, Kalkoen en de Vlieger na de Straat Sunda om op de rovers te kruyssen file 2486, folio 39-40
Feb. 6, 1680 Item het jagt den Alexander uyt de becruyssinge in de Straat Banca nevens de hoeker de Brantgans file 2486, folio 148
Feb. 8, 1680 Het jagt den Alexander nae de Straat Sunda om te cruyssen file 2486, folio 156
March 5, 1680 Den Alexander en het Wapen van Zirckzee uyt den Straat Zunda van het cruyssen sonder schrijven file 2486, folio 246-247
July 25, 1680 De schepen Alexander, Odijck en de Brantgans vertrecken naer Hoccieuw met onsen affgesant Hendrick van den Eeden en Joan Jacob van Merwede file 2487, folio 1020