Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Alblasserdam. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 25, 1728 Aanleg en vertrek van het schip Alblasserdam naar ’t eyland Edam met 2 justitieele gecommitteerdens benevens den fiscaal onder een militaire escorte tot demping van het bekendgemaakte tumult bij een briefje van den baas file 2561, folio 109-110
March 15, 1728 Depesche van ’t Huys ter Boede na Indramayoe en Alblasserdam over Cheribon na Samarang met een briefje voor gemelde residentie en een dito aan de princen file 2561, folio 152
April 23, 1728 Retour van de schepen Kiefhoek, Alblasserdam en Anna Maria van Samarang file 2561, folio 224
Aug. 20, 1728 En Alblasserdam met twee briefjes na Souratta file 2561, folio 456
July 3, 1729 Het schip Alblasserdam van Souratta over Mallabaar met brieven van bijde die plaatsen file 2562, folio 444
Aug. 19, 1729 De schepen Adrichem, Duynbeek en Alblasserdam na Souratta file 2562, folio 560
Aug. 14, 1730 Den boekhouder van Alblasserdam komende over Mallabaar uyt Souratta met papieren van die plaatsen aan de wal file 2564, folio 626-627
Aug. 16, 1730 Alblasserdam uyt Souratta op de rheede file 2564, folio 628
Dec. 1, 1730 Vertreck der scheepen Beekvliet, Everswaard, Adrichem, Alblasserdam en Susanna na ’t patria file 2564, folio 926
June 5, 1735 Ses scheepen, ’t Hoff niet altijd Winter na Cormandel, Groenswaart over Paliacatta na Bengale, Popkensburg, en het Huys ten Eult na Japan en Den Dam en Alblasserdam na Canton in China gedepecheert, alle met schrijvens aan de respective ministers en de mandarijns in Quintang file 2567, folio 389-390
Jan. 6, 1787 De schepen Avenhorn en Alblasserdam reverteeren van Japan file 2610, folio 3
Aug. 17, 1787 Vertrek van de scheepen Alblasserdam en de Geregtigheid naar Souratta vertrokken file 2610, folio 112
May 18, 1790 Het schip Alblasserdam arriveerd van Zeeland met schrijvens file 2611, folio 53
July 17, 1790 Het contra schip Alblasserdam naar China gedepecheerd met schrijvens file 2611, folio 99
Jan. 10, 1791 Reverte van het schip Alblasserdam van China met schrijvens file 2612, folio 2
March 12, 1791 Per het schip Alblasserdam van China schrijvens van de supercargas aangebragt file 2612, folio 18
July 8, 1791 Het schip Alblasserdam erlangde zijn depeche naar China met schrijvens file 2612, folio 55
July 14, 1791 Alblasserdam over China, de Draak over Ceilon naar Nederland en Horssen naar Java vertrokken file 2612, folio 60
Feb. 11, 1792 Per het retourschip Alblasserdam schrijvens van China aangebragt file 2613, folio 13