Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is ’t Wapen van Hoorn. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1725 Een briefje uyt de Straat van den overheden van ’t Wapen van Hoorn file 2558, folio 82
Feb. 3, 1725 Arrivement van de scheepen ’t Wapen van Hoorn, Het Land van Beloften, Hogersmilde en de Baanman uyt Nederlant met de nevenstaande brieven en 669 coppen file 2558, folio 90-95
March 21, 1725 Acht schepen, Coning Carel, Wolphaarsdijk, ’t Land van Belofte, Haaksburg, Haasten, Abbekerk en Bellevliet na Samarang; 4, Petronella Alida, Cats, ’t Wapen van Hoorn en Lugtenburg na Tagal, en 1, Boekenroode na Cheribon met schrijvens aan de bediendens aldaar file 2558, folio 185
May 16, 1725 ’t Casteel van Woerden en ’t Wapen van Hoorn na Japan gesonden file 2558, folio 264-265
May 16, 1725 Alsmede van ’t Wapen van Hoorn file 2558, folio 267-268
April 14, 1726 ’t Land van Beloften van Samarang en ’t Wapen van Hoorn met Wijnendaal van Tagal met 3 brieven file 2559, folio 312
Dec. 25, 1726 Arrivement van den Adelaar en ’t Wapen van Hoorn uyt Japan met het opperhoofd en andere bedientens file 2560, folio 1069
Dec. 12, 1728 ’t Wapen van Hoorn uyt het vaderland met nevenstaande advisen en 167 koppen file 2561, folio 736-737
March 26, 1729 De schepen ’t Casteel van Woerden, ’t Wapen van Hoorn en Opperdoes na Tagal met een originele missive file 2562, folio 202-203
May 27, 1729 Vertrek van ’t Casteel van Woerden en ’t Wapen van Hoorn na Japan met het opperhoofd Abraham Minnedonk file 2562, folio 312-313
Feb. 1, 1730 Vertrek van de vijf nascheepen Jacoba, ’t Huys te Vlotter, het Slot Aldegonda, ’t Casteel van Woerden en ’t Wapen van Hoorn vertreckende na ’t vaderland met een carguasoen van f. 1173160:15:-- file 2564, folio 68
May 5, 1732 Het schip ’t Wapen van Hoorn in een magtelosen staat uyt Nederland in de Straat Sunda ‘alsoo wel 170 menschen geduurende de rheyse door de dood verlooren hadden’ file 2566, folio 260
May 7, 1732 ’t Wapen van Hoorn uyt het vaderland ter rheede file 2566, folio 267
July 3, 1732 ’t Schip ’t Wapen van Hoorn na Samarang om hout file 2566, folio 423
Aug. 10, 1732 ’t Wapen van Hoorn van Samarang met houtwerken file 2566, folio 573
Oct. 1, 1732 ’t Wapen van Hoorn over Mallabaar na Zouratta met schrijvens file 2566, folio 670
Oct. 1, 1732 Lading van ’t Wapen van Hoorn file 2566, folio 679-680
May 8, 1735 ’t Wapen van Hoorn en Doornick reverteeren van Samarang met duplicaat schrijvens file 2567, folio 322
May 8, 1735 Aanwijsing der aangebragte houtwerken met ’t Wapen van Hoorn file 2567, folio 322
Nov. 29, 1738 Den boekhouder van het uytkomend schip ’t Wapen van Hoorn brengt de nevenstaande papieren aan de wal file 2569, folio 653