Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is ’t Land van Beloften. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 5, 1725 Meyenberg, Bellevliet en ’t Land van Beloften van Samarang file 2558, folio 238
May 5, 1725 Alsmede van ’t Land van Beloften file 2558, folio 239
June 1, 1725 Depeche van ’t Land van Beloften, Haeften, Meerhuysen en de Baanman direct na Bengale met 200 soldaten file 2558, folio 292-293
June 1, 1725 Lading van ’t Land van Beloften file 2558, folio 293
Feb. 18, 1726 Aankomst van de schepen ’t Hof Niet Altijd Winter, Cats en ’t Land van Beloften met den gewesen secunde van Cassembazaar Huybregt de Haase in een brief concerneerende ’t voorgevallene tot Pattena file 2559, folio 149
March 14, 1726 Vertrek van de nevenstaande bodems ’t Land van Beloften, Strijkebolle, Magdalena, Witsburg, ’t Huys te Vlotter, Hogermeer, d’Amazone en Risdam nevens de chialoup Samarang met de patchiallangs d’Oostendenaar en de Hoop naar Samarang, en Het Wapen van Hoorn, Wijnendaal met het jagtje Castor en Pollux naar Tagal met brieven aan de bedientens file 2559, folio 193
April 14, 1726 ’t Land van Beloften van Samarang en ’t Wapen van Hoorn met Wijnendaal van Tagal met 3 brieven file 2559, folio 312
June 21, 1726 De scheepen Strijkebolle, ’t Land van Beloften en Schuytwijk naar Bengale file 2560, folio 549
June 2, 1730 Advysbriefje van het uytkomende schip ’t Land van Beloften file 2564, folio 482
June 4, 1730 De boekhouder van de uytkomende schepen Cats en ’t Land van Beloften aan de wal file 2564, folio 485-486
July 30, 1730 De scheepen Cats, Sleewijk, en ’t Land van Beloften na Bengale met een gemeene en secrete missive file 2564, folio 585-586
July 14, 1731 Per den boekhouder van het schip ’t Land van Beloften komende uyt Bengale, ontfangen een gemeen en secrete advys van den Houglyse bedientens file 2565, folio 545-546
Sept. 30, 1731 En van ’t Land van Beloften file 2565, folio 712
Dec. 13, 1735 ’t Land van Beloften op de rheede met schrijvens uyt Nederland en van de Caab file 2567, folio 948
March 14, 1737 Het schip ’t Land van Beloften vertrekt na Samarang file 2568, folio 208
May 4, 1737 ’t Schip ’t Land van Beloften van Samarang gearriveert file 2568, folio 598
May 30, 1737 Schuytwijk over Gale na Bengale en ’t Land van Beloften over Cheribon na Tagal vertrocken file 2568, folio 634
July 23, 1737 Een briefken van Tagal met ’t Land van Beloften ontfangen file 2568, folio 713
Aug. 23, 1737 ’t Land van Beloften na Siam met schrijvens aan de bediendens; item aan den koning en berquelang file 2568, folio 731
April 2, 1738 Arrive van het schip ’t Land van Beloften uyt Siam met schrijvens file 2569, folio 136-137