Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is ’t Huys te Vlotter. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 21, 1715 Risdam en ’t Huys te Vlotter na Japan aangelegd file 2542, folio 442
June 14, 1715 Sleewijk in plaats van ’t Huys te Vlotter na Japan aangelegt file 2542, folio 506
June 15, 1715 Carthago, Bredenhoff, Nieuwburg en ’t Huys te Vlotter uyt Amboina met de predikant Abraham Parent en [...] den coopman [...] file 2542, folio 506
July 31, 1715 Coning Carel, Rijxdorff en ’t Huys te Vlotter na Persia file 2542, folio 673-674
Jan. 16, 1717 ’t Huys te Vlotter en Risdam na het vaderland onder het gesag van den oppercoopman Hendrik Gideon Boudaen file 2545, folio 18
June 27, 1723 De fluyt ’t Huys te Vlotter van Palembang met een duplicaat brieff file 2555, folio 223
June 27, 1723 Aangebragte lading van ’t Huys te Vlotter file 2555, folio 224
Jan. 24, 1726 Arrivement van de fluyt ’t Huys te Vlotter uyt het vaderland met nevensgeciteerde bieven en 113 koppen file 2559, folio 58-60
March 14, 1726 Vertrek van de nevenstaande bodems ’t Land van Beloften, Strijkebolle, Magdalena, Witsburg, ’t Huys te Vlotter, Hogermeer, d’Amazone en Risdam nevens de chialoup Samarang met de patchiallangs d’Oostendenaar en de Hoop naar Samarang, en Het Wapen van Hoorn, Wijnendaal met het jagtje Castor en Pollux naar Tagal met brieven aan de bedientens file 2559, folio 193
May 1, 1726 ’t Huys te Vlotter van Java’s Oostcust met een briefje van de Samarangsen bedientens file 2559, folio 371
July 10, 1729 Den boekhouder van het uytkomende schip ’t Huys te Vlotter aan de wal met een Caabse brief file 2562, folio 463
Oct. 11, 1729 De fluyt Velserhoofd na Indramayoe en ’t Huys te Vlotter na Cheribon ten afhaal van coffyboonen en houtwercken file 2563, folio 755
Oct. 31, 1729 Het schip ’t Huys te Vlotter van Cheribon met een brief en 182500 lb coffyboonen file 2563, folio 804-805
Feb. 1, 1730 Vertrek van de vijf nascheepen Jacoba, ’t Huys te Vlotter, het Slot Aldegonda, ’t Casteel van Woerden en ’t Wapen van Hoorn vertreckende na ’t vaderland met een carguasoen van f. 1173160:15:-- file 2564, folio 68
Oct. 1, 1732 De schepen Rijxdorf , ’t Huys te Vlotter en Westerdijxhorn na Mallabaar file 2566, folio 670
Oct. 1, 1732 Lading van ’t Huys te Vlotter file 2566, folio 673-676
April 13, 1735 ’t Huys te Vlotter van Samarang met een duplicaat briefje file 2567, folio 271