Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is ’t Huys te Duynen. We found 78 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 19, 1694 Tijdingh uyt de Straet Zunda ontfangen wegens de aenkomste van het schip ’t Huys te Duynen uyt het vaderlant file 2513, folio 770
Nov. 21, 1694 Per de chialoup ’t Casteel Batavia komen heden morgen van ’t schip ’t Huys te Duynen, alle sodanige papieren en brieven[336] als met dien bodem voor de Hoge Regeeringe zijn aengebraght file 2513, folio 776
Jan. 4, 1695 De schepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen voor de tweede besendinge naer ’t vaderland aengelegt en de schippers daerop gecontinueert file 2514, folio 14
Jan. 21, 1695 Resolutie om de retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen uyterlijk de 5e February aenstaande voort te schicken file 2514, folio 75
Feb. 1, 1695 Na Bantam gerecommandeert verversing te besorgen voor de op vertreck staande twee retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen file 2514, folio 107
Feb. 7, 1695 Vertrek van de retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen over Cabo de Goede Hoop naer ’t vaderlant file 2514, folio 112
March 22, 1697 ’t Schip ’t Huys te Duynen uyt het vaderlant mede voor de kamer Zeelant file 2517, folio 239-240
May 4, 1697 ’t Schip ’t Huys te Duynen en de fluyt Nieuwland over Siam na Japan file 2517, folio 341
June 28, 1698 ’t Jagt Meydregt uyt Bengale met berigt van ’t wederkeren van ’t jagt ’t Huys te Duynen door leccagie file 2518, folio 398
May 29, 1699 ’t Jaght ’t Huys te Duynen nae Japan aangeleght file 2519, folio 348
June 28, 1699 ’t Jagt ’t Huys te Duynen nae Japan gedepêscheert file 2519, folio 437
July 31, 1700 Arrivement van ’t jagt ’t Huys te Duynen uyt Bengale file 2520, folio 411-412
Aug. 24, 1700 ’t Jagt ’t Huys te Duynen vertreckt om een lading peper na Bantam met een missive aan den gesaghebber nevens den raed file 2520, folio 466
Sept. 9, 1700 Terugkomste van ’t jagt ’t Huys te Duynen van Bantam met schrijvens van den gesaghebber en raed file 2520, folio 496
Sept. 9, 1700 Ladinge van voormelte jagt ’t Huys te Duynen file 2520, folio 498
Dec. 8, 1700 ’t Jagt ’t Huys te Duynen arriveert van Java’s Oostcust file 2520, folio 655
May 24, 1701 De scheepen Assendelft en ’t Huys te Duynen na Ceylon aan te leggen file 2521, folio 246
Aug. 11, 1701 De schepen Assendelft en ’t Huys te Duynen gecombineert na Ceylon te laten vertrekken file 2521, folio 392
Aug. 16, 1701 Item van de schepen ’t Huys te Duynen en Assendelf na Ceylon file 2521, folio 401
Aug. 6, 1707 Ontfange schrijvens van d’overheden der scheepen Barnevelt en ’t Huys te Duynen uyt het vaderland in de Straat Sunda verscheenen file 2531, folio 552