Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Topallanten. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 3, 1724 Susanna en ’s Graveland van Tagal met twee briefjes file 2556, folio 241
June 3, 1724 En per ’s Graveland file 2556, folio 241
July 31, 1724 Lading van ’s Graveland file 2556, folio 347
Dec. 26, 1724 En eyndelijk van ’s Graveland file 2557, folio 639
March 26, 1725 De papieren naar ’t vaderlant en de Caab met ’t theeschip ’s Graveland af te senden, geteekent file 2558, folio 194
March 27, 1725 En de lading in ’s Graveland file 2558, folio 197-199
April 8, 1725 Briefje van Bantams gesaghebber nevens een van de overheden van ’t theeschip ’s Graveland file 2558, folio 208-209
Aug. 22, 1725 Van de Caab werd g’adviseert dat het theeschip ’s Graveland op de 16e Juny zijn reyse van daer staet te vervorderen file 2558, folio 468
July 28, 1726 Ontfang van een origineel briefje van Bantam benevens drie advys briefjes van de overheden van de scheepen Berkenroode, ’t Hoff Niet Altijd Somer en ’s Graveland per den Javaan Aboel file 2560, folio 641
July 30, 1726 Verschijninge van de boekhouders der scheepje ’s Graveland, Berkenroode, Heynkensant en ’t Hoff Niet Altijd Somer uyt de Straat Zunda per kruyspatchiallang met nevensgeïnsereerde brieven file 2560, folio 656-657
Sept. 28, 1726 Depeche van ’s Graveland naar Persia en de Susanna naar Mocha mitsgaders Meerhuysen naar Cabo de Goede Hoop met nevensgedagte brieven en den onderkoopman Willem van Zeyl file 2560, folio 800-801
Sept. 2, 1728 Ontfang van Ceylonse en Mallabaarse advisen per den gedeporteerden Colombo’s fiscaal Jan de Maregnault en de boekhouder van ’s Graveland file 2561, folio 488-489
Sept. 5, 1728 Arrivement van ’s Graveland over Mallabaar en Ceylon uyt Persia file 2561, folio 497
Sept. 27, 1728 Depeche van ’s Graveland na Samarang ten afhaal van houtwercken file 2561, folio 521
Oct. 27, 1728 Het schip ’s Graveland van Samarang met een briefje file 2561, folio 619