Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is rivier. We found 210 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1659 Item de conducteur Chistiaen met 100 Javanen in vaertuygen tot ontdeckinge der Ankese revier file 2460, folio 33
Feb. 4, 1659 Den conducteur en den capitein der Javanen met sijn volck komen uyt d’Ankese rivier weder maer niet vernomen file 2460, folio 35
Feb. 26, 1659 Een pagger sijn om ’t Witte Paert voor de Anckese rivier leggende te laeten maken file 2460, folio 58
March 7, 1659 De revier van Banjermassingh te besluyken met 2 jachten ende 2 chaloupen tot weringh van den handel file 2460, folio 76
Sept. 5, 1659 Een soldaat in de Groote Rivier verdroncken file 2460, folio 314
Sept. 22, 1659 Den vendrig Pieter Thonissen keert weder met het vaertuych van rivier van Ontongh Java file 2460, folio 339-340
Oct. 9, 1659 [Hartsinck en Vlamingh komen van Noortwijck en rapporteren over het maken van een dam in de Groote Rivier] file 2460, folio 357
Oct. 10, 1659 Haer Edelens rijden naer het fort Noortwijck [...] verleydinge van de groote rivier ende stellen aldaer […] file 2460, folio 357-358
Nov. 7, 1659 Het werck in de rivier bij Noortwijck over de gemaeckte val voor de eerste mael laten lopen file 2460, folio 377
Dec. 19, 1659 Het werck aen den dam in de groote rivier bij Noortwijck te versekeren tot het drooge mousson file 2460, folio 428
June 16, 1665 [Ter plaetse waer de revier Crocot in Groote Revier uytcomt een wachthuys te maecken] file 2466, folio 311
April 16, 1666 [Laurens Pit te laten overleggen met kapitein Joncker of de wachten van de revier Bacassy, Groote Maronde en Ankee niet door de Amboinesen souden connen waergenomen worden] file 2469, folio 98-99
Sept. 17, 1666 [Jacques Boulan versoeckt seker broeck tussen de revieren Craoan en Bacassy om een uytwatering te geven; die door de lantmeter Fredrick Muller te laten visiteren] file 2469, folio 275
Sept. 28, 1666 [Jacques Boulang vor 5 jaaren het gebruyck te geven van seeker broeck in de revier Bacassy om de vis daeruyt te mogen trecken’ file 2469, folio 281
Oct. 21, 1670 De jonck de Rosenobel voor de rivier Bacassan op de wacht te leggen file 2473, folio 402
April 6, 1671 [Datter binnen de revier van Samarangh een joncq van Coxinja was aengecomen] file 2474, folio 81
Sept. 9, 1672 d’Hr. Speelman geaccordeert een brugh over de Groote Rivier te laten maeken file 2475, folio 504
Dec. 18, 1674 De pachter der Ankeesche rivier 200 rijxdaalders affslag verleent file 2477, folio 364
Nov. 25, 1675 [Het derde borger scheepje, den Batavisen Coopman, door de Coxinse Chinesen in de rivier van Canton met den gewoonen sluykhandel] file 2479, folio 900
Jan. 12, 1677 De pachter der revier Ancké de geregtigheyt van Amanus en de andere gragten oock vergunt[10] file 2481, folio 18