Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is nederland. We found 426 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 5, 1665 Een Nederlants stierman geleent aen een Castilliaens coopman file 2466, folio 227
Dec. 19, 1668 Nederlandse brieven geteeckent file 2471, folio 455
Feb. 3, 1680 En stont volgens gerugte van de Nederlanders, Fransen en Engelse mede geëyscht te werden file 2486, folio 135
April 6, 1680 En verlangt seer naer de wedercomste van de Nederlanders file 2486, folio 344
Nov. 30, 1680 Nederlandse brieven daermede file 2487, folio 1475
July 12, 1681 Vastgesteld en optrecq der Nederlandse en Inlandse schutterij voor desen jaere alhier file 2489, folio 828-829
April 21, 1682 Resolutie van het afsenden van 4 compagnies Nederlanders na Bantam file 2492, folio 879
April 22, 1682 Parade van 4 compagnies Nederlanders sterk 250 coppen om na Bantam te gaan file 2492, folio 882
July 11, 1682 Van ’t separate articul den 18e maart 1675 tussen den Coninck van Engelant en de Nederlandse Oost Indische Compagnie, waaraan de Engelse vrunden hun refereren file 2493, folio 1438
Dec. 7, 1682 De capiteynen Hartsinck en Wanderpoel binnen met 5 compagnies Nederlanders van Tangeran file 2494, folio 2292
Feb. 15, 1689 Den Engelsman Samuel Whitby transport naar Nederland vergunt file 2504, folio 157
March 2, 1689 Vertreck van de retourscheepen Oostzouburgh en Zuytbeverlant naar Nederland file 2504, folio 180
April 26, 1689 Brieffje[300] voor de opperhoofden der scheepen die van Nederlantse Compagnies uyt Nederlant verwagt werden file 2504, folio 262
Sept. 14, 1689 ’t Schip Schielant uyt Nederland over Cabo de Goede Hoop voor reeckening der Camer Amsterdam met 254 koppen file 2505, folio 671-672
Oct. 5, 1689 ’t Schip ’t Land van Schouwen uyt Nederlant met 254 coppen file 2505, folio 728
Oct. 5, 1689 De fluyt de Voetboog uyt Nederlant voor Amsterdam file 2505, folio 730
June 10, 1690 ’t Jagt de Moercappel uyt Nederland over de Cabo voor reecq. der Camer Amsterdam met 210 coppen file 2506, folio 269
July 29, 1721 De schepen Hoedekenskerk, Berbice, Ouwerkerk en Nederhoven staen morgenogtent voor Tutucorijn de reyse te ondernemen naar Ceylon om van dat eyland vervolgens na Nederland te vertrekken file 2553, folio 473-474
March 27, 1731 Versonden cargasoen van Ceylon na Nederland file 2565, folio 253
June 25, 1731 Advysbriefje ontfangen van de overheden van het schip Flora uyt Nederland in de Straat Zunda g’arriveert file 2565, folio 471-472