Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is groote rivier. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 5, 1659 Een soldaat in de Groote Rivier verdroncken file 2460, folio 314
Oct. 9, 1659 [Hartsinck en Vlamingh komen van Noortwijck en rapporteren over het maken van een dam in de Groote Rivier] file 2460, folio 357
Oct. 10, 1659 Haer Edelens rijden naer het fort Noortwijck [...] verleydinge van de groote rivier ende stellen aldaer […] file 2460, folio 357-358
Dec. 19, 1659 Het werck aen den dam in de groote rivier bij Noortwijck te versekeren tot het drooge mousson file 2460, folio 428
June 16, 1665 [Ter plaetse waer de revier Crocot in Groote Revier uytcomt een wachthuys te maecken] file 2466, folio 311
April 16, 1666 [Laurens Pit te laten overleggen met kapitein Joncker of de wachten van de revier Bacassy, Groote Maronde en Ankee niet door de Amboinesen souden connen waergenomen worden] file 2469, folio 98-99
Sept. 9, 1672 d’Hr. Speelman geaccordeert een brugh over de Groote Rivier te laten maeken file 2475, folio 504
June 21, 1685 Brand omtrent de Boom van de Groote Rivier bij ’t Vierkant file 2498, folio 478
May 20, 1687 Terugcomst van den uytgesonden corporael en 6 Europese soldaten men eenige Maleyers onder haren capiteyn Wan Abdul Bagus naar de Groote Revier om den Maleytsen sergeant Intie Boudjang te apprehenderen die sig voor haar comste heeft t’soek gemaekt file 2502, folio 332
Dec. 31, 1687 Reglement voor de pagters der rivieren Angiol, Sontar, Groote Rivier met Molenvliet en Anké met Tangeran file 2502, folio 980-985
Aug. 7, 1688 3 Chineese huysjes aan de oostcant der Groote Rivier verbrand file 2503, folio 339
Sept. 2, 1689 Met de winckelties beoosten de Groote Rivier voort te laten gaan file 2505, folio 615
Sept. 20, 1695 Jan Francis pagter van de Groote Rivier een maand surceance vergunt file 2514, folio 607