Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is eyland Onrust. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 16, 1661 “Het Engels schip de Trouroe vertrekt na het eyland Engels Onrust” file 2461, folio 162
Oct. 26, 1691 De plaats onder de punt Vollenhoven op het eyland Onrust tot een kruytkelder te gebruyken file 2507, folio 504
Feb. 22, 1692 En op het eyland Onrust evenals op de schepen een consumptie reeckening te doen houden file 2508, folio 146
June 4, 1695 De punten op ’t eyland Onrust met het vereyste geschut te voorsien file 2514, folio 366-367
July 21, 1696 Sijn Edelheyt besigtigt de wercken op ’t eyland Onrust file 2516, folio 558
Aug. 30, 1697 Mits ’t drijgement van seker Inlands mandadoor op ’t eyland Onrust om den bootsman Jan Douwense te vermoorden en de gevreesde comploterye aldaer file 2517, folio 651
Aug. 23, 1698 De heer directeur generaal Joan van Hoorn visiteerd de werken op ’t eyland Onrust file 2518, folio 501
May 26, 1699 Den heere directeur generael Joan van Hoorn gaet na ’t eyland Onrust om den nieuwen equipagiemeester Otto van Thiel voor te stellen file 2519, folio 339
May 27, 1699 Den heere directeur generael reverteert van ’t eylant Onrust file 2519, folio 344
April 12, 1701 Den administrateur der negotiepakhuysen op ’t eyland Onrust Jan Torant werd desselfs ontslag geaccordeert file 2521, folio 172
May 17, 1702 Sijn Edelheyt doet een jagtje na ’t eyland Onrust om de daar onderhanden sijnde werken te besigtigen file 2522, folio 308
Sept. 4, 1729 Van waar Sijn Edelheyt met het jagtje de Maas nevens een goed geselschap ter verlustiging na het eyland Onrust overstak file 2562, folio 619
April 29, 1731 In de nieuwe voltooyde kerk ten eylande van Onrust voor de eerste maal gepredikt file 2565, folio 337-339
Sept. 6, 1732 Den heere Directeur Generaal Michiel Westpalm na de eylanden Onrust en Edam file 2566, folio 616
Sept. 7, 1732 Den heere Directeur Generaal Michiel Westpalm van de eylanden Onrust en Edam terug file 2566, folio 620
Jan. 15, 1754 Alsmede de Bosschenhoven van ’t eyland Onrust na Amsterdam file 2584, folio 3
Nov. 3, 1755 Retour van Zijn Excellentie van ’t eyland Onrust file 2585, folio 159
Oct. 30, 1756 Sijn Excellentie met desselfs geselschap begeeft sig in het jagt en steevend na het eyland Onrust om sig aldaar twee à drie dagen te verlustigen file 2586, folio 219
Nov. 3, 1756 Aankomst van Sijn Excellentie met desselfs geselschap van het eyland Onrust file 2586, folio 224
July 11, 1759 Zijn Excellentie retourneert van d’eylanden Onrust en Edam file 2589, folio 68