Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is eyland Edam. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 15, 1685 En ’t uytgeven van ’t woeste eyland Edam in volle eygendom aan Zijn Edelheyt file 2499, folio 689
Sept. 17, 1685 Zijn Edelheyt gaat per de chialoup ’t Casteel Batavia naar ’t eyland Edam om ’tselve eens te besigtigen, en zigh wat te vermaken file 2499, folio 773
Nov. 2, 1685 ’t Schip de Betuwe met parthije heeren en juffrouwen na ’t eyland Edam om een speelreyse file 2499, folio 875
Nov. 3, 1685 Den d’chialoup ’t Casteel Batavia met Zijn Edelheyt en de heeren Marten Pit, Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin, na de rheede en ’t Eyland Edam file 2499, folio 875
July 10, 1703 Dog de 18 meest schuldige en 3 gewesen lijfeygenen na het eyland Edam te senden om aldaar tot het vertreck der Ceylonse scheepen te laten arbeyden file 2524, folio 281
July 14, 1705 Den Tjassemsen ombol Soetadrila en Radingh Singa Soeta werd verstaan voor een jaar op ’t eyland Edam te bannen file 2527, folio 620
Oct. 20, 1705 De 7 Javanen van ’t gevolg van Jaya Jouda thans op ’t eyland Edam verbannen zijnde, werd verstaan weder op vrije voeten te stellen file 2527, folio 924
Aug. 1, 1714 De Hr. gouverneur generaal na het eyland Edam file 2541, folio 819
Aug. 14, 1714 De Souratse brief getekent en aan de heer directeur generaal op ’t eyland Edam gesonden file 2541, folio 869
Aug. 15, 1714 De Souratse brief van ’t eyland Edam weder ontfangen file 2541, folio 870
Aug. 4, 1715 Den vaandrager [Born?] met 50 Europese militairen op het eyland Edam geplaatst file 2542, folio 701-702
Aug. 6, 1715 Briefje van ’t eyland Edam ontfangen file 2542, folio 703
Aug. 6, 1715 Briefje van ’t eyland Edam file 2542, folio 703-704
Aug. 9, 1715 Berigt van den onderkoopman Barent Blocke wegens het gedrag van een op het eyland Edam geplaatsten Pangerang Loring Passir file 2542, folio 715
Aug. 10, 1715 Briefje na ’t eyland Edam file 2542, folio 719
Sept. 26, 1715 Berigt van den Javaans translateur Barent Blocke wegens de overbrenging van ’t eyland Edam op de retourfluyt Gansenhoeff van den Mataramse Pangerang Loring Passir en zijn gevolg file 2542, folio 837
Nov. 2, 1716 Een briefje na het eyland Edam tot opgave der Engelse goederen file 2544, folio 754-755
June 15, 1719 Translaat briefje van den Palembangsen pangerang van het eyland Edam aan den heer generaal geschreven file 2548, folio 355
Oct. 23, 1719 Naamrolle van eenige inlandsche zeevaarders bescheyden op ’t eyland Edam welke versoeken om ontslag uyt den dienst file 2549, folio 743-744
Feb. 25, 1728 Aanleg en vertrek van het schip Alblasserdam naar ’t eyland Edam met 2 justitieele gecommitteerdens benevens den fiscaal onder een militaire escorte tot demping van het bekendgemaakte tumult bij een briefje van den baas file 2561, folio 109-110