Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is bovenlanden. We found 98 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 27, 1680 Item aen de hooffden van de Crawangse bovenlanden file 2486, folio 682-683
Aug. 15, 1680 Mondelinge tijdinge uyt de Craoangse bovenlanden file 2487, folio 1120-1121
Sept. 3, 1680 Chiliwidata rooft nogh in de Craoangse bovenlanden file 2487, folio 1179
Oct. 4, 1680 Damang Goelongon begint het hooff op te steecken en maakt spoock in de Bovenlanden file 2487, folio 1259
Oct. 27, 1680 Daen Sitoedjoe en Dain Boerano komen terug uyt de Bovenlanden met 30 Macassaren, 20 Bougyzen en partije vrouwen en kinderen en ammonitie van Chiliwidara op Pagadin te laten file 2487, folio 1337
June 3, 1681 De Bovenlanden in tamelijcke rust file 2489, folio 621
June 3, 1681 Resolutie om de rebelle Balyers in de Croangse bovenlanden te verdelgen file 2489, folio 623
July 6, 1681 Briefje van den capiteyn Jochum Michielse uyt de Craoangse bovenlanden per inlants vaertuygh file 2489, folio 818
Jan. 10, 1682 Den gewesen regent van de negorie Gintingh in de Crawangse bovenlanden door de Bantammers vervoert wesende, komt met 20 huygesinnen bij ons overloopen, om onder ’s Compagnies gehoorsaamheyt hier te blijven woonen file 2491, folio 33
April 4, 1682 Uyt de bovenlanden door onse afgesondene 250 coebeesten en 1000 schapen gebracht aan de Caap file 2492, folio 775-776
Aug. 31, 1682 Relaasie wegens den toestant eeniger negorijen in de Craoangse bovenlanden file 2493, folio 1803-1804
Sept. 14, 1682 Rapport van eenige uytgesonde miltairen in de Craoangse bovenlanden om de weggelope slaven op te soeken file 2493, folio 1882-1885
March 19, 1683 Den Macassaerse chieegh in de Craoangse bovenlanden omtrent Sigondang file 2495, folio 298
April 11, 1683 Item[178] aen den capiteyn Joan Ruysch en raad in de Craoangse bovenlanden file 2495, folio 378
April 22, 1683 88 Nederlantse militairen binnen desen Casteele om nae de bovenlanden van Craoang tegens de chiegh te gaen file 2495, folio 389
May 3, 1683 Schrijven[215] aen de capiteyn Joan Ruysch in de Craoangse bovenlanden per een sergeant met 74 soldaten file 2495, folio 431
May 6, 1683 Item[225] door de boekhouder en resident Jan Roodenrooff aen de regenten in de bovenlanden file 2495, folio 445-446
June 27, 1683 Schrijven[319] aen de capiteyn Joan Ruysch nae ons veltleger in de Craoangse bovenlanden per eenige Javanen file 2495, folio 640
Aug. 13, 1683 Resolutie om de 177 militaire coppen na de bovenlanden van Cheribon af te senden en tot verstercking van ons verswackte leger onder capiteyn Joan Ruysch tegen den rebel chieeg af te senden, en daarbij nog 54 blancke coppen uyt dit guarnisoen te voegen file 2495, folio 804-805
Aug. 27, 1683 Alsmede[420] de capiteyn Joan Ruysch in die bovenlanden file 2495, folio 829