Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Westcust van Sumatra. We found 37 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 26, 1661 [Den koopman] Jan van Groenewegen opperhoofd op de westcust (van Sumatra) file 2461, folio 430
Nov. 3, 1661 De Mees nae de Westcust van Sumatra file 2462, folio 623
April 14, 1665 [Jan van Groenewegen opperhooft van Sumatra’s Westcust tot 100 guldens ter maent voor 3 jaeren verbetert] file 2466, folio 186
March 19, 1671 Schrijven van de Westcust van Sumatra file 2474, folio 55
Aug. 13, 1672 Het schip de Geregtigheyt naer de westcust van Sumatra file 2475, folio 466-467
Nov. 1, 1680 Nader contract door d’Ed. Laurens Pit met de algemeene hooftregenten en bontgenoten ter westcust van Sumatra gemaeckt file 2487, folio 1363-1366
Nov. 2, 1680 Resolutie wegens de westcust van Sumatra file 2487, folio 1388
May 7, 1681 Resumptie der brieven naar Chormandel, Siam, Japan en de westcust van Sumatra file 2489, folio 545
July 15, 1681 Een Chinees licentie vergunt om met ’s Compagnies schepen na de westcust van Sumatra te navigeren file 2489, folio 832
July 17, 1681 Het jaght Sillida stont van de Caap over Madagascar nae de westcust van Sumatra te gaan file 2489, folio 841
March 31, 1682 De van de westcust van Sumatra terugge gecomene militairen binnen file 2491, folio 726-727
May 6, 1682 De drie van de westcust van Sumatra en de Oostcust van Java overgecomene Amboinesen binnen file 2492, folio 977
Nov. 6, 1685 De vaart na en van de Westcust van Sumatra aan de Chinesen en andere ingesetenen, ja selfs aan die van de Westcust open te stellen ter voorcominge van verdere verbitteringe ende afval der Sumatranen tot de Engelschen file 2499, folio 897
March 7, 1691 Buytensporigheyt der Engelsen in het apprehenderen van sekeren Moor op de Westcust van Sumatra van haer weghgelopen file 2507, folio 118
April 27, 1691 Ontfang van een klagtbriefje van Maharadja Indra ‘over het ongelijk dat hem aldaer door Panglima Radja wierd aengedaen’ op de Westcust van Sumatra file 2507, folio 178
Jan. 15, 1692 ’t Jagt d’Zeyst komt van de Westcust van Sumatra te rugge file 2508, folio 20
June 3, 1692 d’E. Abraham Bouden vercoren tot commandeur over de westcust van Sumatra in plaatse van den commandeur Salomon Lesage file 2508, folio 411
Feb. 20, 1693 ’t Jagtje de Goutvis van de westcust van Sumatra met de opontboden coopman Zacharias Coenraats file 2510, folio 192
July 21, 1695 ’t Jagt Eemlant vertrekt na de Westkust van Sumatra file 2514, folio 481
Oct. 22, 1695 Vertrek van ’t jagt de Andromeda na de westcust van Sumatra file 2514, folio 647