Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Timor Bima. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 25, 1679 De fluyt Wimmenum over Bima van Timor met schrijven van beyde plaatzen file 2485, folio 620-621
Jan. 14, 1681 Seeker Portugees Fransesco Mascarenhus da Silveiro in sijn reyse naar Timor Bima mogen aengieren file 2488, folio 61
March 9, 1682 Resolutie wegens Banda, Bima, Timor en Bantam file 2491, folio 418
April 4, 1683 Resolutie wegens Timor, Bima, Dompo, Sourabaya, en de aenkomste van het Portugees scheepje St. Anthony uyt Maccauw file 2495, folio 344
April 10, 1683 ’t Jagt de Bataviase Coopman nae Timor over Bima; den senghadje Carien en soon van senghadje Dassy daermede terugge file 2495, folio 361
May 12, 1686 ’t Jagje Negombo van de eylanden van Mangeray over Timor en Bima file 2500, folio 623
Nov. 25, 1687 De fluyt de Grave bequaam geordeelt zijnde in plaats van over Bima en Macasser daar geen rijs en is alsnu over Timor naar Amboina te laten vertrecken file 2502, folio 915-916
Jan. 31, 1697 ’t Jagtje den Swarten Arent over Bima nae Timor met ’t lijk van den koning van Bima file 2517, folio 52
Jan. 31, 1697 Insertie van de vier brieven aen de Inlandse groten tot Timor en Bima, van Coupan, Sonnebay, Ammbay en Thybena file 2517, folio 55-58
Jan. 31, 1697 Insertie van de vier brieven aen de Inlandse groten tot Timor en Bima, van ’t eylant Solor file 2517, folio 59-61
Jan. 31, 1697 Insertie van de vier brieven aen de Inlandse groten tot Timor en Bima, van Rotty file 2517, folio 61-64
Jan. 31, 1697 Insertie van de vier brieven aen de Inlandse groten tot Timor en Bima, van Bima file 2517, folio 64-65
June 13, 1698 Arrivement van de hoeker de Nijptang over Bima van Timor file 2518, folio 350
Feb. 17, 1700 Depeche van ’t jagje de Peperthuyn naer Timor over Bima met de nevensgemelte brieven en papieren file 2520, folio 95-96
June 17, 1701 Arrivement van ’t jagt de Wint over Bima van Timor met de hiernevens genoemde brieven file 2521, folio 297
Oct. 22, 1707 Ontfang van twee briefjes van Timor en Bima file 2531, folio 719
Feb. 17, 1709 De chialoup de Cacauwboon over Cheribon, Samarang, Bima, en Timor naar Amboina met de nevenstaande brieven file 2533, folio 66-67
Dec. 2, 1749 Schrijvens van Samarang, Bima, Grisse en Timor ontfangen file 2578, folio 181
Oct. 10, 1763 Den Bima’s resident Christiaan Helmkamp en Timors secunde beyde vermoord file 2593, folio 164
May 18, 1796 En de pantjallang de Succes met nevensvermelde schrijvens van Timor en Bima alsmede van Sourabaya file 2616, folio 114-115