Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Ternaten. We found 1124 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 11, 1659 Leerdam seylt over Japara, Macassar en Amboina na Ternaten file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 Item een briefken aen d’Hr. gouverneur van Ternaten met het restant van den eysch voor 1659 file 2460, folio 15
Jan. 11, 1659 Item brieven aen de coningen van Ternaten ende Tidore door d’’heer generael en d’heer d’Vlaming file 2460, folio 15
Feb. 25, 1659 De fluytschepen het Hart ende de Vinck over Ternaten naer de Zuytzee file 2460, folio 55
June 27, 1659 ’t Jacht Mandarsaha uyt Ternaten met brieven van gouverneur en den Raed file 2460, folio 214
July 25, 1659 Brengt mede brieven van Amboina ende Ternaten als ’t verrichten van den commissaris Willem Bastingh in Macassar file 2460, folio 252
Aug. 10, 1659 ’t Jacht Molucco uyt Ternaten over Amboina file 2460, folio 271
Sept. 16, 1659 De Tortelduyff uyt Ternaten file 2460, folio 323
Sept. 18, 1659 Door verscheyde gecommitteerdens met de ordinary eere staty werden de brieven van de coningen van Batsiangh, Timor en Ternaten ontfangen ende ingehaelt file 2460, folio 326-327
Oct. 4, 1659 [Aan vier Ternataanse getrouwde vrouwen en een Bataviase vrouw het sacrament des doops bediend] file 2460, folio 351
Jan. 21, 1665 Arnemuyden nae Ternaten file 2466, folio 31-37
Aug. 4, 1665 Arnemuyden van Ternaten over Ambon en Japara file 2466, folio 457
Aug. 11, 1665 Brieff van den Coning van Ternaten ingehaelt file 2466, folio 487-492
Nov. 2, 1665 [Geven in bedencking om Johannes de Graeff in Banda te employeeren en de herstelling van de Eerwaarde Masius in Ternaten] file 2467, folio 718-719
Dec. 29, 1665 [Nieuwendam en de Zantlooper voor Ternaten aengeleyt; het eerste vooraf over Amboyna te gaen] file 2467, folio 943
Dec. 30, 1665 Resolutiën over de advysen van Ternaten file 2467, folio 945
Jan. 8, 1666 [Gevonden erreuren in de negotieboeken van Ternaten] file 2469, folio 4-5
Jan. 21, 1666 Het jacht Nieuwendam naer Ternaten file 2469, folio 11
Feb. 16, 1666 De Zantlooper nae Ternaten file 2469, folio 25
July 17, 1666 Ulpendam van Macassar over Ternaten, Bouton en Japara file 2469, folio 200