Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Tartarien. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 5, 1677 Mondelinge tijdingh van Canton dat Hochsieuw in China weder aen de Tartarise zijde was overgegaen file 2481, folio 6
May 6, 1677 Brieven van de Hochsieuwse Tartarische regenten aen Haer Edelens file 2481, folio 183
July 14, 1677 Brieven daer met oock aen de Tartarische regenten afgaende file 2481, folio 320
Dec. 12, 1677 Translaat Tartarisch mandement over onsen handel uyt het Pekinse hoff in Hochsieuw afgekomen file 2481, folio 625-628
Dec. 17, 1679 Het jacht den Alexander met den coopman Jacob van der Plancken en 2 Tartarize ambassadeurs van China file 2485, folio 934
Feb. 16, 1680 De Portugeesen tot Maccauw raecken in decadentie door de geduurige schattingen aen den Tartaren file 2486, folio 183
April 17, 1680 Translaat van het Chinees geschrift door de Tartarise gesanten aen Sijn Edelheyt overgelevert file 2486, folio 419-421
May 8, 1680 Eerste gehoude conferentie door de gecommitteerdens met de Chinese Tartarische ambassadeurs file 2486, folio 502-508
May 22, 1680 Conferentie der heeren gecommitteerdens met de twee Tartarische ambassadeurs file 2486, folio 628-639
June 29, 1680 De Chinese Tartarische ambassadeurs binnen ter conferentie met d’Heeren gecommitteerdens file 2487, folio 854-875
July 13, 1680 Affscheytmaal aen de Chinese Tartarische ambassadeurs in Sijn Edelheyts thuyn van Compagnieswegen gedaen file 2487, folio 942-945
July 18, 1680 De Chinese Tartarische ambassadeurs binnen ter audiëntie file 2487, folio 971-972
July 25, 1680 Missive van Haer Edelens aen den Chinesen Tartarische Keyser tot Peckin geschreven file 2487, folio 1021-1034
March 3, 1681 Tijding van ’t innemen van de eylanden Ay en Queemuy door de Tartaaren file 2488, folio 297
April 15, 1681 En daerop wert als gedwongen de brieff van Haer Edelens aen de Tartaarsen Keyser de Hoccieuwse regenten overgelevert file 2489, folio 450-451