Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Tangeran. We found 217 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 20, 1668 Twee briefjens in ’t Javaens door Radin Sina Paty en Keey Daman regenten van Tangeran file 2471, folio 459-461
Feb. 21, 1669 Een briefje na Tangeran door den ontfanger file 2472, folio 42-43
June 22, 1679 Den substituyt van den lantdrost met 9 militairen en de Macassaerse compagnie van Dain Mattara nae Tangeran gesonden file 2484, folio 435
Dec. 25, 1679 Nieuwe uytsettinge na Tangerang file 2485, folio 957-958
March 4, 1680 De Tangerangers comen met den grooten rooff van menschen en vee uyt de Craoangse landen op Bantam terugh file 2486, folio 236
April 10, 1680 Den Tangerangsen Sera Mangale continueert met roven omtrent Indermayoe hebbende over de 7000 menschen reets naer Bantam weggevoert file 2486, folio 387
Sept. 7, 1680 Tot Tangeran komen dagelijk veele weghgeloopene slaven van Bantam file 2487, folio 1184
Sept. 21, 1680 Wil naer Tangeran gaen huys houden met 1000 man file 2487, folio 1208
May 24, 1681 4 stux Batavise fugativen van Tangeran op Bantam gebraght file 2489, folio 581
Jan. 26, 1682 Den jongen Coninck eyscht Pontang, Tanara en Tangeran van sijn vader andermaal file 2491, folio 91-92
Jan. 26, 1682 En wil bij nochmalige weygeringe Tangeran met gewelt aantastten file 2491, folio 92
Feb. 14, 1682 4000 gewapende Javanen door den jongen Sultan van Bantam na Tangeran gesonden tegens zijn vader file 2491, folio 285
Feb. 17, 1682 Relaas wegens Aria Diwangsa Radja van Tangeran die sich onder de Compagnie wilde begeven en den toestand van die negorie file 2491, folio 294-298
March 2, 1682 En parthij onser militie na Tangeran te senden file 2491, folio 357
March 4, 1682 Item een bequaam leger na de revier Tangeran file 2491, folio 375-376
March 5, 1682 Den Edele capitain Willem Hartsinck als hooft over het leger na Tangeran gestelt file 2491, folio 376-377
March 10, 1682 Resolutie wegens de expeditie na Tangeran onder d’Ed. Willem Hartsinck met 687 krijgers file 2491, folio 451
March 12, 1682 Den capteyn Willem Hartsinck te lande na de revier van Tangeran met een leger van 689 soldaten en 400 baggagiedragers om onse grensen te verseeckeren file 2491, folio 454
March 20, 1682 Resolutie wegens Amboina en ons veltleger voor Tangeran file 2491, folio 497
March 21, 1682 Relaas van eenige Maleyers wegens Tangeran file 2491, folio 497