Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Succadana. We found 55 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 24, 1659 Gaet ende comt een burgersvaertuyg van Succadana op ’ eylant Borneo file 2460, folio 126
May 28, 1661 Uytheemse gesanten [een van Succadana, en een van Johor] file 2461, folio 275-276
Sept. 9, 1670 Een briefjen van den regent tot Succadana met de chialoup van de Bataviase borger Claes Cornelissen aen d’Hr. gouverneur generael file 2473, folio 323-324
June 14, 1688 Relaas van twee Portugeesen door seker Engelse rover op een eyland voor Succadana aan lant geset zijnde file 2503, folio 255-256
July 6, 1698 En dat men de jongst derwaarts gesonde briefjes van den Zulthan van Succadana hem doen overleveren had file 2518, folio 433
July 16, 1698 De laastgemelte verselt van de 2 jongst derwaarts gesonde briefjes van Succadana, en berigt wegens des Zultans gedane verclaringe over de clagten tegens zijne onderdanen daarin vermelt file 2518, folio 447-448
Aug. 26, 1698 Berigt wegens de nader verclaringe van den Sulthan over sijn gedaan versoek om Compagnies hulps tegens Succadaners file 2518, folio 504
Sept. 15, 1698 Schriftelijk rapport van den coopman Willem Caaf wegens zijn volbragte commissie ‘over ’t werk van Landak en Succadana’ file 2518, folio 530-531
Dec. 29, 1698 Meldende ’t ongenoegen van den Sultan tegens die van Succadana over ’t verdestrueren van Landak en vijandelijk handelen met zijn derwaarts vertrocke onderdanen file 2518, folio 748
Jan. 3, 1699 Tot notificatie dat den Sultan tegens die van Succadana sal werden gesecondeert file 2519, folio 3
Jan. 12, 1699 Behelsende ’t gerequireerde antwoort van den Sultan over de aanstaande expeditie nae Succadana file 2519, folio 19
Jan. 13, 1699 Meldende voorts de genomineerde gecommitteerde door den Sultan om alhier over de besendinge na Succadana nader te spreken file 2519, folio 22
Jan. 14, 1699 Aancomste van de Ratoe Bagus Seminingrat en den Kiay Aria Natta Sedana van Bantam als gecommitteerde van den Sultan over de besendinge nae Succadana file 2519, folio 23
Jan. 23, 1699 Conferentie met de afgesondene van den Sulthan van Bantam over de expeditie nae Succadana file 2519, folio 54
Jan. 28, 1699 Over de aanstaande expeditie na Succadana eenige nadere elucidatie van den Sulthan gerequireert file 2519, folio 59
Feb. 17, 1699 Behelsende het antwoort van den Sultan op eenige hem voorgedrage poincten wegens de expeditie na Succadana file 2519, folio 146-147
March 9, 1699 Project van scheepen en volk tot de expeditie nae Succadana file 2519, folio 207
March 17, 1699 Den capitain Rudolphus Goens aangestelt tot hooft over de expeditie nae Succadana file 2519, folio 217
March 18, 1699 Notificatie der aanstellinge van den capitain Rudolphus Goens tot hooft in de expeditie nae Succadana file 2519, folio 218-219
March 21, 1699 Met ordre om te vernemen na de caliber van de bassen en mindere schietgeweren die van den Sultan in de expeditie na Succadana sullen werden gebruykt file 2519, folio 221-222