Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Sourabaya Japara. We found 91 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 20, 1677 Het schip Japan van Sourabaya over Rembangh en Japara file 2481, folio 390-393
Nov. 22, 1678 De chialoup de Nachtegaal over Japara en Rembangh na Sourabaya met schrijven oocq aen den Admiraal Hurdt in het leger file 2483, folio 1079-1080
Dec. 12, 1678 De Bougysen ruym 1500 in getal van Japara na Sourabaya vertrocken file 2483, folio 1161-1163
Dec. 23, 1678 De chialoup de Nachtegaal van Sourabaya over Japara file 2483, folio 1200
May 19, 1679 Het jagt de Bataviazen Coopman over Indermayoe en Japara na Sourabaya met schrijven na die drie plaatzen. file 2484, folio 322
June 4, 1679 Item het jagt Henricus over Japara na Sourabaya met schrijven na beyde die plaatzen file 2484, folio 380
July 5, 1679 Per burger vaertuygh schrijven van d’Hr. Jacobus Cops en raet uyt Macassar; item van d’Hr. mayoor Poleman uyt het leger op Soka, van den coopman Willem Hartsinck uyt Sourabaya en van d’Ed. Bartelsz uyt Japara file 2484, folio 468-469
Nov. 3, 1679 Het schip het Eyland Mauritius van Sourabaya met schrijven over Japara file 2485, folio 810
April 2, 1680 De Hazenbergh en Sparendam over Tegal, Japara na Sourabaya file 2486, folio 330
June 2, 1680 Het jagie de Javaense Bode van Sourabaya over Japara file 2486, folio 725
Aug. 1, 1683 ’t Schip Nieuw Middelburg van Javaas Oostcust met brieven[390] van de residenten tot Japara, Sourabaya en Rembang file 2495, folio 777
Sept. 25, 1683 ’t Jagt Couwerven over Cheribon, Japara en Sourabaya naer Macassar met den ondercoopman Abraham Holsher om den coopman Jan van Mechelen tot Sourabaya te vervangen file 2495, folio 909
Sept. 25, 1683 Brieven[469] daermede aen den capiteyn Joan Ruysch en coopman Marten Sampson, tot Cheribon; item aen den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara en den coopman Jan van Mechelen tot Sourabaya. mitsgaders aen den heer president Jacob Cops op Macassar file 2495, folio 909
Dec. 13, 1683 De coopman Jan van Mechelen van Sourabaya over Japara en Cheribon per inlandts vaertuyg, overleverend sijn rapport[592] en de brieven[593] van alle drie de plaetsen file 2495, folio 1140
Dec. 27, 1683 Briefje[2] van den raad tot Japara per inlandts vaertuygh; nieuws van Sourabaya en Cartasoura file 2495, folio 1161-1162
June 10, 1684 Ladinge van Macassar, Sourabaya en Japara tot f 11425:9 file 2496, folio 675
Oct. 17, 1684 Den Eerwaarden domine Jacobus Vosmaer een permanent predicant op de reede t’eylants Onrust en de buyten plaatsen Bantam, Tangerang, Tanjongpoura, Sirrebon, Tagal, Samarang, Japara, Sourabaya, de Westcust etc. aangestelt file 2497, folio 1146-1147
May 17, 1685 Item de nieuwe chialoup Sourabaya van Sourabaya over Japara file 2498, folio 404
May 17, 1685 Missives[155] van de Japaarse en Sourabayase residenten file 2498, folio 405
May 27, 1685 Missives[166] aan de Japaarse en Sourabayase residenten file 2498, folio 420-421