Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Soerabaya. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 7, 1677 Het schip Japan en de sloep de Laurier Tack naer Japara en Sourabaya file 2481, folio 309
Aug. 9, 1677 De sloep de Laurier Tack van Sourabaya over Japara file 2481, folio 368
Oct. 15, 1678 De jachjen Corea en Fortuyn van Java’s Oostcust met schrijven uyt Sourabaya en van Japara file 2483, folio 914-915
July 22, 1679 De Bougys capiteyn Malary van Macassar over Soerabaya op Batavia verschenen hebbende den Conink Palacca onderweegs misgeloopen file 2484, folio 542
May 29, 1709 ’t Schip de Vegt over Samarang na Sourabaya met schrijvens en 7500 rx. payement file 2533, folio 267
June 3, 1709 Briefje van Samarang file 2533, folio 302
July 6, 1719 De fluyt Bredenhoff van Soerabaya file 2548, folio 414-415
July 16, 1719 Ontfangen brieven van Soerabaya file 2548, folio 443
July 29, 1719 Eenige Maccassaarse militairen terugh na Samarang met brieven voor die plaats en Soerabaya file 2548, folio 491
Sept. 2, 1719 Advisen van Samarang alsmede uyt het leger tot Soerabaya over de gesteldheyt der saken file 2548, folio 624
Sept. 7, 1719 Brieven voor de bedientens tot Samarang en Soerabaya, item voor den Soesoehoenang tot Cartasoera per de terugkerende militairen afgevaardigt file 2548, folio 630
Sept. 14, 1719 Het fregat ter Eem van Soerabaya met een brief file 2548, folio 640
Sept. 19, 1719 Een brief na Samarang en Soerabaya per terugkereende Macassaren file 2548, folio 651
Nov. 1, 1720 Verhaal van ’tgeene door haarlieden zedert September is verrigt geworden en hoedanig ons leger dat na Soerabaya en Grissee stond af te sacken geconstitueerd was file 2551, folio 674
April 3, 1721 Briefje uyt Soerabaja van den capitain lieutenant Zacharias de Benzin file 2552, folio 206
July 27, 1741 Een circulair briefje na Soerabaya, Passoeroeangan afgevaardigt file 2572, folio 470
April 30, 1742 Per de chialoup de Gosewina een briefje van Soerabaya file 2573, folio 195
July 11, 1742 Notificatie van ’t overlijden van den Soerabayase resident Vincent van Wingerden en tweeden Jan Sargois file 2573, folio 392
July 22, 1745 Receptie van den Soerabaysen brief file 2575, folio 223
Nov. 2, 1757 Het schip Lekkerland reverteerd van Soerabaya file 2587, folio 226