Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
April 8, 1659 De Vogelsangh over Siam naer Japan te seylen file 2460, folio 111
April 27, 1659 De Spreeu en Zeeridder weder uyt Siam in compagnie van Breuckelen verseylt file 2460, folio 133
April 29, 1659 Den brieff door den conincx van Siam met de vereyste eere van boord in het Casteel gebracht file 2460, folio 135
April 30, 1659 De fluyt de Vogelsang vertreckt over Siam nae Japan file 2460, folio 136
May 8, 1659 Daerop nae Siam stevent en sijn 20 lb […] schuytsilver overge… file 2460, folio 151
May 13, 1659 Coninck David voor Japara en Siam aengelegt file 2460, folio 162
Aug. 1, 1659 ’t Schip Nieuw Rotterdam, de fluyten Coning David en Leerdam om houtwercken na Siam aengelegt file 2460, folio 264
Aug. 17, 1659 ’t Jacht de Witten Oliphant toeheorende de Majesteyt van Siam tot overvoer van ’s Compagnies dienaren van Cambodia [gecomen?] hier aengelant file 2460, folio 278-279
Aug. 17, 1659 Brengt brieff van den Couchinchinse veltoversten en den Siamsen Mayesteyt en de opperhoofden in Siam en Ligoor file 2460, folio 279
Aug. 17, 1659 De brieven van Siam en Ligoor geschreven sijn in de verbalen van Siam en Malacca te vinden file 2460, folio 280
Aug. 19, 1659 Een brieff van de Majesteyt van Siam ingehaelt met de ordinaire eerestatie file 2460, folio 283-284
Aug. 19, 1659 ’t Jacht van den coning van Siam weder derwaerts te laten keren met brieven van danckbaerheyt file 2460, folio 284
Aug. 30, 1659 Nieuw Rotterdam, Coning David, Leerdam en de Witten Oliphant seylen na Siam file 2460, folio 301
Dec. 5, 1659 De fluytschepen Coning David en de Leerdam uyt Siam met een houtlast file 2460, folio 404
Dec. 20, 1659 Nieuw Rotterdam van Siam file 2460, folio 429
Dec. 24, 1659 Den brief en de schenkagie van den Majesteyt van Siam met Nieuw Rotterdam aengebracht, ingehaelt file 2460, folio 431-432
March 7, 1661 Riseymondonne’s jonk na Siam file 2461, folio 103
March 7, 1661 Twee Siamse jonken in Tonkin file 2461, folio 103
April 8, 1661 Een vaertuygh van Siam file 2461, folio 140-141
April 12, 1661 Het jacht der Veer van Tayoan over Siam file 2461, folio 143