Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Samanca. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 28, 1682 Item aan den Pangeran Pourba Nagara hooft gouverneur van Samanca file 2493, folio 1764-1767
July 8, 1687 Last van de coninck van Bantam aan den Pangiran van Samanca aan ’t zeestrand af te sacken en geen sluykhandelaars omtrent Lampon toe te staan, en de post campon Lamoet op Lampon Toelongbouwa op te breken file 2502, folio 457
Nov. 18, 1687 30 Blanke en 30 swarte militairen van hier voor de besetting op Lampon, Samanca af te steken file 2502, folio 898
Jan. 18, 1688 Ditto[101] van den oppercoopman Steven Claarboudt en raad van Lampon Samanca file 2503, folio 35
Jan. 23, 1688 ’t Fluyt Drakensteyn naar Lampon Samanca aangelegt file 2503, folio 43
Jan. 24, 1688 ’t Bootje ’t Claverblad over Lampon Samanca van Bantam file 2503, folio 44
Feb. 6, 1688 ’t Jagtje den Blaeuwenberg naar Samanca te senden in verwisseling van ’t jagt de Nicolaas file 2503, folio 60
March 6, 1688 Paresse van de fluyt Drakensteyn van Lampon Samanca file 2503, folio 110
April 24, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout van Lampon Samanca met den impotenten oppercoopman Steven Claarbout file 2503, folio 191
July 22, 1688 De pagger op Samanca alleen door Lamponders beset te laten file 2503, folio 313
Aug. 2, 1689 De Pangerang van Gabangh en Samanca op haar vertreck te beschencken; item den Tommagon van Sillebaar file 2505, folio 497
Aug. 13, 1696 En had voorgeslagen om de oorlogsammounitie in de pagger op Samanka berustende van daer te ligten file 2516, folio 657-658
Oct. 29, 1760 Omtrend den peper opbouw op Samanca en dat van Seleboe file 2590, folio 100-101
June 9, 1782 Verschijning van een Engelse sloep op Lampong Samanca file 2608, folio 93
June 10, 1782 Vertrek van twee oorlogschepen het Slot ter Hooge, ’s Compagnies Welvaren en de boeyers de Postillion en de Adelaar ter verdrijving van den vijand van Lampong Samanca file 2608, folio 93
July 16, 1782 Informatie van het wederopvatten van Lampong Samanca met Compagnies bezetting file 2608, folio 119
Aug. 1, 1782 Bedeeling van de aankomst ginter van de twee in expeditie na Lampong Samanca geweest zijnde twee schepen van oorlog file 2608, folio 121
Dec. 30, 1795 Zomede de nevenstaande tijding ‘dat ’s Compagnies ligter de Vlieg in de reise na Lampong Samanca op de hoogte van Poulo Lagonda door de aldaar zwervende Mandhareesen en Boegineesen afgelopen was en dat alle de Europeese door dat gespuys vermoord waaren’ file 2615, folio 153
July 15, 1797 Vertrek van de ligters de Verbeetering en de Helm naar Lampong Samanca file 2617, folio 136