Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hogenhoeck, Jan van. We found 39 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 30, 1677 De gesant van Samadang binnen bij Zijn Edelheyt geweest file 2481, folio 577
Nov. 30, 1677 Translaat briefje van den Pangeran van Samadang aan d’Hr. gouverneur generaal file 2481, folio 577-578
Jan. 4, 1678 Briefje van Haar Edelens aan den Pangeran van Samadang file 2482, folio 10
Feb. 1, 1678 De Samadangse gesant keert te lande na huys met een briefje aan die Pangeran file 2482, folio 83
March 26, 1678 Den burger Evert Jansz terugge van Samadang over Pamanoecan file 2482, folio 170-171
April 7, 1678 Met oock den afgesondene van Samadang Marta Wangsa en twee brieffjes van dien Pangeran file 2482, folio 200-202
April 29, 1678 Den Samadangsen gesant Marta Wangsa van Pamanoecan file 2482, folio 251
June 25, 1678 Den Samadangsen gesant Marta Wangsa alhier verschenen met ’t afgecapte hooft van den gewesen Bantamsen overste Raden Sinnepatty file 2482, folio 486
June 25, 1678 Item nader briefje van denselven Samadanger file 2482, folio 487-488
June 25, 1678 Translaat van een briefken door twee Samadangse bevelhebbers aen den capitein Fredrick Muller geschreven file 2482, folio 489
July 9, 1678 De Samadangse gesant Marta Wangsa krijgt afscheyt file 2482, folio 535
Aug. 18, 1678 Pangeran Kidol en Key Aria vergaderen volcq om na Samadang te senden file 2482, folio 680
Aug. 20, 1678 De Samadangse gesanten Marta Prana, Praja Sitra en Andacha krijgen afscheyt file 2482, folio 683-684
Oct. 26, 1678 Samadang door de Bantams stroopers te meerendeele ingenomen en verdestrueert file 2483, folio 955
Nov. 28, 1678 Resolutie om den voorgenomen optocht na Samadang te staacken file 2483, folio 1105
Dec. 17, 1678 Den gewesen Samadangsen gesant Marta Wangza te lande van Celincy file 2483, folio 1176
Dec. 20, 1678 Item van Tanoe Soeta en Anga Praya Samadangse gebroeders van den Pangeran tot Samadangh aen de capiteynen Hartsinck en Joncker file 2483, folio 1183-1184
Dec. 21, 1678 Den Balyer Chiliwidara door den Bantamsen Sulthan tot gouverneur van Samadang aengestelt file 2483, folio 1186
April 1, 1679 Mondelingh relaas van den Javaan Praya Soeta wegens den op- en afftocht van den Balyer Sacra Jouda na Samadang file 2484, folio 199
June 16, 1679 Hij versamelt volk om dat geboefte in Samadang te gaen aentasten file 2484, folio 426-427