Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.




You searched for: Place name is Rivier Tangeran. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 4, 1682 Item een bequaam leger na de revier Tangeran file 2491, folio 375-376
March 12, 1682 Den capteyn Willem Hartsinck te lande na de revier van Tangeran met een leger van 689 soldaten en 400 baggagiedragers om onse grensen te verseeckeren file 2491, folio 454
March 26, 1682 Onse troepes door de wildernisse tot ontrent de revier Tangeran gebragt file 2491, folio 514
March 26, 1682 Schrijven na ons veltleger van de revier Tangeran per convoy file 2491, folio 515-516
March 27, 1682 Onse maght aan de revier Tangeran tegens over Bromton geposteert file 2491, folio 517
April 1, 1682 Briefje daar mede aan d’Ed. Willem Hartsinck aan de revier Tangeran file 2492, folio 747-748
May 7, 1682 Het leger voor de revier Tangeran 825 krijgers sterck file 2492, folio 978-979
May 25, 1682 De revier Tangeran door onse militie gepasseert en die negorie nevens de omher leggende dorpjes in koolen geset sijnde de vijanden van daar gevlucht file 2492, folio 1105
June 7, 1682 Den Bantamsen ambassadeur na ons veltleger aan de rivier de Tangeran met den provisoneel capiteyn Ruysch om hetselve eens te besien file 2492, folio 1244-1245
July 26, 1682 Hun relaas wegens den aanval en den gepleegde moort der vijanden op ons volck aan de mont van de revier Tangeran file 2493, folio 1511
July 29, 1682 Schrijven na ons veltleger aan de revier Tangeran aan den capitein Harmen Wanderpoel file 2493, folio 1542-1544
Oct. 29, 1682 Den capiteyn Harman Dirckz Wanderpoel uyt ons leger aen de revier Tangeran binnen file 2494, folio 2097
Nov. 13, 1682 Briefje van den Edele capiteyn Hartsinck uyt ons veltleger van de revier Tangeran file 2494, folio 2204
Nov. 28, 1682 Een Compagnie Nederlantse zoldaten sterk 64, item 2 Compagnies granadiers sterk 114 coppen naar de revier van Tangeran file 2494, folio 2251
Dec. 3, 1682 Verhael van het geweldig innemen en veroveren van de sterke pagger Cadamangan omtrent de revier Tangeran door de onse file 2494, folio 2273
Dec. 8, 1682 Eenige vijandelijke paggers aen den revier Tangeran door de onse verbrant file 2494, folio 2297
Dec. 27, 1682 Schrijven naer ons veltleger aen de revier Tangeran aen den capiteyn Hartsinck per soldaat file 2494, folio 2447
April 3, 1683 Briefje[157] van den luytenant Looth aen de rivier Tangeran per soldaat file 2495, folio 343
May 5, 1683 Briefje[221] uyt ons veltleger aen de rivier Tangeran van den luytenant Abraham Looth per sergeant file 2495, folio 437-438
Feb. 21, 1684 Den luytenant Abraham Loot van de post aan de rivier Tangeran file 2496, folio 233