Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Purmerent. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 4, 1679 d’Hr. gouverneur generael na Onrust en het eyland Purmerent om te sien off hetselve bequaam zij tot het maaken van een lazarushuys aldaer file 2484, folio 265-266
June 6, 1679 Het bouwen van het lazarushuys op het eyland Purmerent aenbesteet file 2484, folio 395
June 27, 1679 De Ambonesen en Ternatanen het eylant Purmerent bewoont hebbende, een ander tot haer gebruyck verleent sonder retentie van eygendom te mogen maeken file 2484, folio 447
Nov. 10, 1679 Het schip Gouda bij het eylant Purmerent te leggen tot bescherminge van de arbeyders aen het nieuwe lazarushuys voor de Bantamze moordenaers file 2485, folio 835
April 5, 1680 Resolutie wegens het nieuwe lazarushuys op Purmerent begonnen en ingestort file 2486, folio 342
April 26, 1680 Het ingestorte stuck muurs van het nieuw gemetselt lazarushuys op het eylant Purmerent door de aennemers te laten herbouwen file 2486, folio 450
July 27, 1682 De inwoonders van de eylanden Engels Onrust en Purmerent voor de vijanden na Onrust gevlucht file 2493, folio 1516
Aug. 8, 1682 Een leermeester op het eylant Purmerent te plaatsen file 2493, folio 1626
June 28, 1684 Den Eerwaarden kerkenraat toegestaan het Heylige Avontmael op ’t eylant Purmerent uyt te reyken file 2496, folio 779
June 10, 1689 ’t Vervallen hooft en craen op Purmerent door ’s Compagnies ambagtslieden te laten herstellen file 2504, folio 357
July 24, 1691 De presentatie van de Maleyer Kara Jagera tot het genesen der melaetsen op Purmerent geaccepteert file 2507, folio 345
Nov. 6, 1691 Quaden uytslag van het voorgeven van den Inlandsen doctor Karyagera om de melaatse menschen op het eyland Purmerent te genesen file 2507, folio 517
Feb. 27, 1699 Den opperchirurgijn Willem Adelburg aangestelt tot binnenregent over het Lazarushuys op ’t eyland Purmerent file 2519, folio 160
March 25, 1777 Het leprozenhuys ten eylande Purmerent file 2604, folio 58-61