Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Priaman. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 26, 1659 De schippers van de drie joncken brengen een brieffje uyt de Bantamse besettingh en twee van Priaman aen haer Edelens mede file 2460, folio 94
March 26, 1659 Inhout des brieffs door den assistent van Asperen aen haer Edelens uyt de Pariamanse gevangenis geschreven file 2460, folio 95
Nov. 1, 1680 De pouglons van Priaman verschijnen mede om over het afbranden van onse logie pardon te versoecken file 2487, folio 1362
Nov. 1, 1680 Relaes van het afbranden van ’s Compagnies logie tot Priaman file 2487, folio 1362
Nov. 1, 1680 De Priamanders werden gepardonneert en in een boete van 1000 rijxdaalders gecondemneert file 2487, folio 1362
Nov. 1, 1680 Weswegen Radja Poety en den fiscael Jan Jacob van der Hel na Priaman werden gesonden file 2487, folio 1362-1363
June 29, 1682 Contract met de regenten van Priaman, Oulaccan en verscheyde andere negorijen in de Sembilan en Lima Cottas file 2492, folio 1363-1366
Oct. 31, 1683 Instructie[513] voor de schipper van de Hollantsen Thuyn tot het vervolgen van die Engelsman ter rheede van Priaman file 2495, folio 967-968
Sept. 14, 1693 En het intrecken de residentiën op Priaman, Ayerhadja, en Troessangh file 2511, folio 744
May 17, 1695 Het comptoir Priaman op Sumatra’s Westkust eenelijk met 3 militairen in besetting te houden file 2514, folio 320
Feb. 15, 1702 Compagnies besettelingen tot Priaman waren genooddrukt geworden van daar te vlugten file 2522, folio 87
July 1, 1705 Aan de gesamentelijke regenten tot Priaman file 2527, folio 570-571
Dec. 21, 1705 De regenten van Priaman wilde geen pagger ’s Compagnieswegen in haar land gedoogen file 2527, folio 1092-1093
March 4, 1706 Seker relaes door den borger Glaude Willier wegens de nieuwe bewegingen en beroertens op de Westcust tussen de volkeren van Padang en Priaman ter secretarye ontfangen file 2528, folio 97
May 16, 1707 Ten sesde aan den regenten tot Priaman file 2530, folio 316-318
June 26, 1707 Ten sevende dat aan de eerste en verdere regenten van de negorije Priaman file 2530, folio 437-438
April 8, 1711 Als ook van den regenten van Priaman file 2535, folio 294-295
April 20, 1712 Item van de regenten van Priaman, Tikoe en Oulaccan file 2537, folio 247-248
Dec. 19, 1714 Brief van de regenten van Priaman file 2541, folio 1263-1265
April 21, 1720 Briefje van de regenten van Priaman file 2550, folio 263-264