Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Maas Pougar, Ola van. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 22, 1680 Advys van Maes Pouger aen den vaendrigh Jan Bervelt dat de capiteyn Jochum Michielsz de Carrawangse Preangers naer Chirribon soude hebben opontboden file 2487, folio 1452
Dec. 3, 1684 Seven stux reglementen[442] door de Edele Jacobus Couper de hoofden der Preangers en Galo voorgeschreven als: file 2497, folio 1347
Aug. 5, 1697 Den sergeant Jan van der Hoeven en den adsistant Philip van Eyk nae de Priangers afgesonden file 2517, folio 591
Nov. 25, 1700 Berigt dat de Preanger hoofden veele aan hare opgeleyde taxten van garen, indigo staan te kort te komen file 2520, folio 630
April 24, 1721 Schooteroog retourneert met Preanger whaaren van Cheribon file 2552, folio 253-254
April 10, 1739 Ses diverse ’s Compagnies dienaren werden gecommitteert na de Preanger en Bataviase bovenlanden file 2570, folio 249
Jan. 9, 1740 Insertie van de briev door den Preanger regenten geschreven file 2571, folio 7-8
March 19, 1740 Den boekhouder Arnoldus Montanus en sergeant Gerrit Versluys vertrecken na de Preanger landen file 2571, folio 210
March 26, 1740 De in textu gemelte commissianten vertrecken na de Preanger landen file 2571, folio 218
Nov. 13, 1740 Een briefken na Cheribon afgevaardigt met een dito aen de Cheribonse princen, en een dito aen de Preanger regenten file 2571, folio 851
Nov. 13, 1740 Insertie van de briev aen de Preanger regenten geschreven file 2571, folio 853
Sept. 7, 1741 Insertie van de brieven door corporaal Jan Baptist van Preanger en Limbangan geschreven file 2572, folio 555-556
Jan. 1, 1774 Zijn Edelheyd met het nieuwe jaar gefiliciteerd ‘zoo door de Ed. Heeren lieden der Hooge Indiasche Regering, als de respective collegiën, alle hooge en laage gequalificeerdens compagniesdienaaren, en burgers, midsgaders de regenten der Jaccatrasche en Preanger Boovenlanden’ file 2601, folio 1-2