Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Poulo Timaon. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 23, 1674 De Goudvink en de Snaeuw na Poulo Timaon om op de Japansvaerders te cruyssen file 2477, folio 283
Aug. 28, 1677 Janskercke na Poulo Timaon om op de Japansvaerders te passen file 2481, folio 399
Sept. 7, 1683 Item ’t jagtie de Snauw van hier na Poulo Timaon om ’t opperhooft met de Japanse papieren en vaderlantse goederen af te haelen file 2495, folio 874
Dec. 20, 1683 ’t Jagtie de Snauw van Poulo Timaon terugge met de Japanse papieren[599] file 2495, folio 1148-1149
Feb. 10, 1693 ’t Jagtje de Snauw van Poulo Timaon en Poulo Capas hebbende aldaar op de schepen van de noord gekruyst file 2510, folio 142-143
Dec. 6, 1693 ’t Jaght de Susanna van Poulo Timaon… file 2511, folio 1066
Oct. 24, 1703 De chialoup Venlo en Rommelpot nevens 3 patschallings na Poulo Timaon, etc. uyt kruyssen file 2524, folio 444
Dec. 14, 1703 De patschallang de Casuaris van Poulo Timaon terugge met een brievje van ’t Japans opperhooft en secunde file 2524, folio 547
Dec. 14, 1703 En verschijninge derselve eerst op Poulo Timaon en voorts bij d’E. Joannes Grootenhuys onder de hoeck van Barbaquet file 2524, folio 547
Dec. 14, 1703 Sijnde de chialoup Venlo en de patschallang de Schelvis aan Polu Capas en Poulo Timaon gelaten omme daaraff de Siamsvaarders te verwittigen file 2524, folio 547
Dec. 6, 1707 Retour van de patchiallang de Coffyboom van Poulo Timaon met een briefje van het Japans opperhoofd Ferdinand de Groot uyt het schip Suyderburg geschreven file 2531, folio 865
Dec. 8, 1707 Item van de Bescherming van Poulo Timaon file 2531, folio 874
Dec. 8, 1708 De Coffyboom van Poulo Timaon met schrijvens van ’t afgaande en g’eligeerde opperhooft nevens den raad tot Nangasaky file 2532, folio 740
Nov. 5, 1710 Vertrek van bovengemelte twee patchiallangs na Poulo Timaon en na Malacca file 2534, folio 646-647
Oct. 13, 1722 De chialoup Rembang bij Poulo Timaon affgeloppen door de Lingyse Bouginesen file 2554, folio 711
Feb. 6, 1728 Een briefje van den sabandhaar wegens het verongelukken van een Europees schip omtrend Polou Timaon volgens het gerelateerde door den mixties Guilhelmus Jansz. ter secretarye file 2561, folio 81