Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Porto Novo. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 16, 1680 Vreemde schepen tot Palleacatta en Porto Novo file 2486, folio 566
Nov. 2, 1680 Het vergunde erff tot Porto Novo d’onse ingeruymt file 2487, folio 1382-1385
June 4, 1681 Porto Novo file 2489, folio 626-627
June 21, 1681 Item het schip de Veluwe van Chormandel met brieven van Palleacatta, Masulipatnam, Sadrangapatnam en Porto Novo file 2489, folio 763
June 21, 1681 En Porto Novo file 2489, folio 766-769
June 4, 1682 Porto Novo file 2492, folio 1201-1201
Nov. 4, 1683 Corte remonstratie[535] behelsende de besonderste voorvallen op Porto Novo geduirende de differenten met de Deenen en dien landtaart, alsmede de handelinge der Engelsen van de Compagnie en de entrelopers met de subedaar en het gedoente der Francen op Pondechery file 2495, folio 1024-1036
Nov. 19, 1683 ’t Schip de Vrije Zee van de Zuyder comptoiren Porto Novo en Tegenepatnam op Cormandel met een missive[556] van de residenten aldaer file 2495, folio 1076
April 20, 1684 Item[121] van de resident tot Porto Novo file 2496, folio 466
Aug. 17, 1689 Nader contract[466] met de cooplieden van Porto Novo file 2505, folio 553-559
Sept. 23, 1689 Aen ’t opgesonde opperhoof van Porto Novo te laten inhandigen onder cautie 3 versegelde kisten met goederen file 2505, folio 694
May 14, 1730 Twee Portugese bodems na Porto Novo en Manilha vertrocken file 2564, folio 393
April 17, 1732 Een nieuwe fausdaar op Portonovo aangesteld file 2566, folio 216